Heemtuin al 50 jaar een feest voor bloemetjes en beestjes

De Heemtuin bestaat 50 jaar.

Nieuwsflits

Nieuwsblad Jaargang 21 nummer 3, 2022

Het perceel waarop de huidige heemtuin is gelegen, kent een lange geschiedenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de venige toplaag afgegraven om tot brandstof te dienen. Daarbij kwam het skelet, inclusief gewei, van een edelhert bloot te liggen. Het bleek er 2000 jaar gelegen te hebben en werd aan het Natuur Historisch Museum (nu: Naturalis) te Leiden geschonken. Op verzoek van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde afdeling Lisse (thans: Groei&Bloei afd. Bollenstreek), stelde de gemeente Lisse op 17 juni 1971 een perceel grond ter beschikking nabij de Zemelpoldermolen, om er een heemtuin op aan te leggen. Op 15 januari 1972 werd daadwerkelijk een begin gemaakt met de aanleg. De eerste jaren waren succesvol en er werden vele soorten wilde planten gezaaid en aangeplant. Door verschillende oorzaken raakte de heemtuin na een aantal jaren in verval. De succesvolle zadenkwekerij de heemtuin voortkwam en waarvoor zelfs een stuk grond aan de Achterweg werd gehuurd, werd in 1978 verkocht. De zaden vormden het startmateriaal voor ‘de Cruydt-Hoeck’, een nog altijd succesvolle kwekerij voor wilde bloemenzaden. In 1990 kreeg de heemtuin op dezelfde plek, maar met een ander ontwerp, een nieuwe start. Het is nog steeds een plaats waar vrijwilligers en bezoekers de wilde planten van
nabij kunnen beleven.