Herplaatsing van 2 gerestaureerde Lisser grenspalen

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 9 nummer 4, oktober 2010

Op initiatief van de Vereniging Oud Lisse werden twee vrijwel identieke 19e eeuwse Lisser grenspalen, gemaakt van Belgische blauwe rotssteen, met subsidie van de Gemeente Lisse gerestaureerd en herplaatst op hun oorspronkelijke plek.

Op zaterdag 7 augustus tijdens de open dag “Bollenstreek in Bedrijf’ werd de gerestaureerde grenspaal aan de Loosterweg Zuid op de grens tussen Lisse en Voorhout herplaatst en onthuld. Tegelijkertijd werd de andere grenspaal weer teruggezet op de grens van Lisse en Hillegom aan de Loosterweg Noord.

Onder leiding van voorzitter Wim Bosch werd de grenspaal aan de Loosterweg Zuid onder veel belangstelling officieel onthuld door Nicolaas Dames, Marius Nieuwenhuis en Bert Kölker. Hoewel de Vereniging Oud Lisse het college en de raad had uitgenodigd bleek geen van de college leden beschikbaar te zijn. Marius Nieuwenhuis vertegenwoordigde daarom als senior raadslid en plv. voorzitter van de raad de Gemeente Lisse.

De Vereniging Oud Lisse was door Bert Kölker vanaf 2007 druk doende met het onderzoek en de inventarisatie van alle in Lisse nog aanwezige grensstenen (15) en heeft in februari 2010 zijn beschrijving van de Lisser grenspalen met achtergrond info en prachtige foto’s in boekvorm uitgegeven. Prijs: 4 Euro.

Nicolaas Dames hoorde dat de Vereniging Oud Lisse met grensstenen inventarisatie druk doende was. Hij meldde ons medebestuurslid Chris Balkenende dat hij zich over deze reeds beschadigde grenssteen die lag in de berm langs zijn bollenveld had ontfermd. Nicolaas Dames, die de grenspaal zo’n dertig jaar geleden redde, gaf aan: ‘Hij stond steeds scheef en ik had ‘m al vaak teruggezet. Nic.Dames had daarom ter voorkoming van verdere beschadiging deze voorlopig in zijn bollenloods opgeslagen.

Over de grenssteen bij de Loosterweg Noord (grens met Hillegom) heeft onze vereniging zich ontfermd in 2009 omdat hij bij de wegverbreding toen onder het zand verdwenen was en beschadigd.

Chris Balkenende heeft beide grensstenen opgehaald, schoongemaakt en in samenspraak met de gemeente werden deze beschadigde grensstenen door het steenhouwersbedrijf de Fa. Ligtvoet/Sporken goed gerestaureerd en door Meerlanden weer keurig op hun oorspronkelijke plaats neergezet.

In zijn speech gaf de voorzitter Wim Bosch aan dat de grenspalen in Lisse, ondanks positief advies van de Monumentencommissie helaas niet ter bescherming als gemeentelijk monument zijn aangewezen door het College. Daarom vroeg hij de Gemeente Lisse om toch aandacht te schenken aan restauratie en onderhoud van de andere grenspalen en die bijv. door er een informatiebordje bij te plaatsen (zie ook bij de grenspaal bij Halfweg) deze palen wat meer bij de inwoners onder de aandacht te brengen.

Marius Nieuwenhuis beloofde deze boodschap door te geven aan het College.

Onder leiding van voorzitter Wim Bosch
werd de grenspaal aan de Loosterweg Zuid onder veel belangstelling officieel onthuld door Nicolaas Dames