Sporen van vroeger (LisserNieuws)                                                

10 november 2020

door Henk Schaap

De Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse heeft een onderzoek afgerond naar ‘Sporen van Six in Lisse’. De bevindingen zijn vastgelegd in een boek dat op 23 november wordt gelanceerd. Het boek, uitgegeven  door Uitgeverij Verloren, geeft een prachtig en nieuw inzicht in de geschiedenis van Lisse in de 17de en 18de eeuw. Het boek telt maar liefst 240 pagina’s met 130 afbeeldingen. Zie de toelichting in een video: https://youtu.be/qVk8ymlUN3s.

Voor de liefhebbers is het een leuk Sinterklaas cadeau bij uitstek.

De Nederlandse familie Six behoorde eeuwenlang tot de elite van de maatschappij. Over de verschillende generaties Jan Six is veel geschreven. Over de drie generaties Pieter Six is weinig bekend. Wie waren zij en welke sporen hebben zij achtergelaten in Lisse? In dit boek worden de generaties Pieter Six in beeld gebracht. Hun achtergrond, de netwerken, de huwelijkspolitiek en de rijkdom uit de textielnijverheid. Ze kenden iedereen in het 17de-eeuwse Amsterdam, van Rembrandt tot Spinoza en Vondel. Ze maakten deel uit van de vroedschap van Amsterdam en werden advocaat, burgemeester of bewindhebber van de VOC. Dankzij erfenissen zat Pieter Six I goed in de slappe was. Hij bleek in 1674 tenminste 650.000 gulden te bezitten en rijker te zijn dan zijn broer Jan. In de traditie van de elite werd er geïnvesteerd in buitenplaatsen. De generaties Pieter Six hadden vanaf 1640 een hofstede met landerijen in Lisse. Dankzij honderden verwijzingen in archieven konden de auteurs precies in kaart brengen hoe het bezit in Lisse groeide. Een grote klapper was de aankoop van het Keukenduin in 1662.  Door de Sixen werd het duin afgegraven en het zand met duizenden schuiten afgevoerd door de zandsloot. Pieter Six II was een fervent kunstverzamelaar. Zijn huis aan de Herengracht in Amsterdam leek wel een museum. Ook in de hofstede in Lisse hingen veel schilderijen waaronder het bekende portret van Jan Six I dat in 1654 door Rembrandt geschilderd werd.

 

Het Hofje van Six bestaat nog steeds

Het boek ‘Sporen van Six in Lisse’ laat zien dat de band met het dorp steeds hechter werd. Pieter Six III liet in 1747 zelfs de toegang tot het kerkhof verbouwen zodat hij met zijn rijtuig tot de kerkdeur kon rijden. Ook zorgde Pieter Six III door middel van zijn testament en een legaat aan de Diaconie, dat er in Lisse een hofje ontstond. Dat het hofje in een dorp gesticht werd en niet in de stad, is uitzonderlijk. Hofjes werden voornamelijk bewoond door arme weduwen met of zonder kinderen. Het Hofje van Six aan de Kanaalstraat bestaat nog steeds en is onlangs grotendeels gerestaureerd.

Pieter Six III overleed in 1755. Zijn echtgenote Geertruida van der Lijn volgde in 1763. Ze overleden kinderloos. Het einde van het tijdperk Six in Lisse.

Voorinschrijving via de website

Het boek is nu verkrijgbaar via deze website tot 1 december tegen een voorintekenprijs van 22,50 euro. Daarna kost het boek 25 euro via de website, maar het boek is dan ook verkrijgbaar bij boekhandel Grimbergen.

Sporen van Six in Lisse

De kaft van het boek ‘Sporen van Six’

Foto: Oud Lisse

Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse”