Het landgoed van Dever wordt wat groter

Nieuwsflits

Nieuwsblad 23 nummer 2  2024

Op perceel Heereweg 351 te Lisse bevindt zich een voormalig agrarisch bedrijf. Gelet op de ingeklemde ligging tussen het bedrijventerrein ‘Dever’, ’t Huys Dever en de nieuw te bouwen woonwijk ‘Geestwater’, zal een nieuw agrarisch bedrijf niet levensvatbaar zijn. Het doel is om woning, hooiberg en wagenschuur te behouden. Woning en hooiberg zullen bestemd worden als Wonen-Landgoed. Wat inhoudt dat de voormalige  bedrijfswoning een bestemming als burgerwoning krijgt. De overige bebouwing wordt gesloopt. De gronden met de te behouden wagenschuur krijgen de bestemming Agrarisch-Waardevolle graslanden. Het idee is om de gronden toe te voegen aan de tuin van ’t Huys Dever. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er is één zienswijze tegen het bestemmingsplan ingediend. De zienswijze leidt niet tot wijziging van het bestemmingsplan. Besloten is om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan “Heereweg 351” vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. Aldus is ongewijzigd besloten.