Hofboerderij Keukenhof onder het mes

De restauratie van de hofboerderij van landgoed Keukenhof is begonnen.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 9 nummer 4, oktober 2010

Foto Arie in ’t Veld

Tijdens de monumentendag konden de bezoekers het reilen en zeilen op de Keukenhofboerderij bekijken. Aan de Hofboerderij zonder dak was goed zichtbaar dat de restauratie hiervan begonnen was. Na de restauratie van boerderij Middelburg aan de Loosterweg Zuid en de in gang gezette restauratie van Kasteel Keukenhof is gestart met deze restauratie. Dat wordt een erg ingrijpende klus, want bij aanvang van het werk bleek al vrij snel dat heel veel delen van het pand verrot zijn en op het punt stonden de Pijp aan Maarten te geven. De restauratie komt dus net op tijd. Ignis Maes, vanuit het bestuur van de Stichting Kasteel Keukenhof nauw betrokken bij alle restauraties op het landgoed, zegt dat de Hofboerderij waarschijnlijk in 1644 is gebouwd. “Dat is driejaar na de bouw van het kasteel. De plattegrond bestond toen uit een L-vorm met de koeienstal en dwars erop het woonhuis van de boer. Enige tijd later is daar het koetshuis aangebouwd zodat het complex nu een u-vorm heeft.

Oorspronkelijk had de boerderij een rieten dak. De huidige spanten vertonen een negentiende eeuwse vorm en materiaal, waardoor je kunt bedenken dat deze vanwege een brand vervangen is evenals het riet dat door oud Hollandse pannen werd vervangen. De topgevels hebben naar het dak toe fraai gemetseld vlechtwerk. Oorspronkelijk zal ook de toegang tot de woning zich aan de oostzijde ofwel naar Lisse hebben bevonden, gezien de mooie ontspanningsbogen boven het middelste raam. In de gevels bevinden zich nog zogenoemde kruis-bolkozijnen en in het metselwerk heeft men in het kruisverband klezoren gemetseld die alleen in die bouwperiode werden toegepast.

Het achterliggende karnhuis en bakhuis worden vanwege geldgebrek nog niet meegenomen in de restauratie.

De vroegere Hofboerderij