Hoorzitting over de illegale sloop van de monumentale Bollenschuur op Grotenhof en de definitieve sloop van het Hofje van Six

In een hoorzitting met vertegenwoordigers van de Bond Heemschut, CHG Duin- en Bollenstreek, Monumentencommissie, Gemeente Lisse en de VOL heeft de gemeente toegegeven fouten te hebben gemaakt m.b.t. communicatie en goedgekeurde bouwtechnische tekeningen op de plek van de monumentale schuur van Grotenhof. Dit moet in de toekomst procedureel worden voorkomen.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 10 nummer 2, april 2011

Op 31 januari 2011 heeft de Vereniging Oud Lisse (samen met vertegenwoordigers van de Bond Heemschut en het CHG) een goed integraal gesprek gehad (hoorzitting) met de Gemeente Lisse (3 ambtenaren, waaronder secr. Monumenten commissie en Wethouder Adri de Roon) over de vele vragen die er nog leefden over:

  1. de aangevoerde argumenten om niet strafrechtelijk op te treden tegen de illegale sloop van de monumentale bollenschuur op Grotenhof.
  2. de door de Gemeente gevoerde procedure en de rechterlijke uitspraak dat het Hofje van Six nu gesloopt mag worden, omdat het niet meer monumentwaardig is.

De Gemeente Lisse heeft getracht onze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden:

Ad 1) De Gemeente Lisse gaf toe dat de gemeente ook fouten had gemaakt m.b.t. communicatie en goedgekeurde bouwtechnische tekeningen op de plek van de monumentale bollenschuur van Grotenhof, die sloop van dit monument impliceerden! Die hadden zo nooit uitgeven mogen worden naar de eigenaar!

De Gemeente Lisse is nu serieus bezig met het procedureel vaststellen hoe strafrechtelijk kan worden opgetreden in de toekomst want de manier waarop dit gegaan is verdient geen schoonheidsprijs vond ook de gemeente.

Ook zal er in het nu vastgestelde postzegelbestemmingsplan ook een degelijk archeologisch onderzoek gaan plaats vinden!

Ad 2) In de rechtelijke uitspraak (13 okt. 2010) werd aangegeven dat het Hofje niet meer monumentwaardig zou zijn o.a. door de pal ernaast gelegen nieuwbouw en door de zeer slechte staat van onderhoud van het Hofje.  Naast kritiek op de argumenten die de rechtbank aanvoerde, namelijk dat de rechter veel te weinig het lokale belang van monumenten mee gewogen heeft, had ook het feit dat men het Hofje bewust heeft laten verpauperen meegenomen moeten worden. In de hoorzitting gaven wij ook aan dat de staat van deze 5 panden zo slecht is, omdat er jarenlang bewust geen onderhoud meer gedaan is door de diaconie.

Daar is inderdaad recentelijk jurisprudentie over geweest (uitspraak rechter december 2010) meldde José Feijen, secretaris van de MON cie, waar de eigenaar van een monument door opzettelijk achterstallig onderhoud nu gedwongen werd het pand te onderhouden!.

Op grond hiervan zou tegen de uitspraak van de rechter best beroep kunnen worden uitgebracht, maar helaas is deze uitspraak van december 2010 te laat voor deze op 13 oktober 2010 afgehandelde procedure!

Ook vonden wij dat de Gemeente eerst officieel de monumentenstatus had moeten afnemen van het Hofje na de uitspraak van de rechter, zodat zowel de Ver. Oud Lisse alsook de Bond Heemschut bezwaar hadden kunnen aantekenen. Daar was de gemeente het helaas niet mee eens. Een sloopvergunning mag wettelijk ook voor een monument worden afgegeven. Kortom met deze rechterlijke uitspraak waartegen geen beroep door ons kon worden ingebracht, is het einde van het Hofje nu in zicht!