Index op persoonsnamen en toponiemen

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 13 nummer 3, juli 2014

Op de website van de Vereniging Oud Lisse is, na noeste arbeid van ob Pex, weer een nieuwe versie van de index op persoonsnamen en

toponiemen beschikbaar. Ze hebben betrekking op diverse publicaties van Hulkenberg, maar ook van andere auteurs. Een index is een lijst van eigennamen (topografisch of van personen) in alfabetische volgorde. U vindt zo’n index vaak achterin de betreffende publicatie. Indien u op zoek bent naar een bepaalde persoon, dan hoeft u niet het hele boek door te nemen, maar kunt u volstaan met het raadplegen van de index achterin het boek. Daar staan alle persoons- of topografische namen die in het boek genoemd worden, met een verwijzing naar de paginanummers. De index die u aantreft op de website van de VOL is echter een bijzondere. Deze heeft namelijk op het oog om de indexen van alle publicaties over Oud Lisse samen te vatten. Momenteel bevat deze index de volgende

publicaties:

Herman van Amsterdam/Peter van der Voort, Een bollendorp bezet

(Sassenheim 1990) A.J. Kölker, Gevelstenen van Lisse. Manuscript met foto’s van gevelstenen

in vier delen. Te bevragen via R. Pex. A.M. Hulkenberg, De Aagtenkerk van Lisse (Lisse, 1960) A.M. Hulkenberg, Lisse in oude ansichten, deel l (Zaltbommel, zesde druk

1987). A.M. Hulkenberg, Lisse in oude ansichten, deel 2 (Zaltbommel, zesde druk

1987). J.L. van Diemen, P. de Ridder, P.A.M. Wassenaar, ‘Parochianen van St.

Agatha, 1813-1903’, deel II, Reeks Genealogische Bronnen van de

dorpen rondom Leiden, nr. 10. Erik Vergunst, Geschiedenis van Lisse in oude ansichten en plattegronden (z.p., 2007)

Erik Vergunst, Oude ansichten van Lisse.

Nieuwsbladen van de Vereniging Oud Lisse, de eerste driejaargangen. www.graftombe.nl. Op deze website staan alle personen genoemd, waarvan een grafzerk bekend is op diverse begraafplaatsen in o.m. Lisse. De index bevat voorlopig alleen de begravenen op de begraafplaatsen van de St. Agathakerk en de Nederlands-Hervormde kerk.

Voorbeeld:

U zoekt op ‘Agatha Langeveld’. Het enige dat u van deze persoon weet, is dat ze in 1993 is overleden. Eerst gaat u zoeken op achternaam. In dit geval op de L van ‘Langeveld’. Daaronder vindt men dan een lijst van voornamen (in alfabetische volgorde). U zoekt dan op de A van Agatha. U vindt de volgende vermelding:

‘Agatha (1897-1993), GT/Agh, PvSA II: 138′

Hoogstwaarschijnlijk is dit de persoon die u zoekt, vanwege de overeenkomst in naam en overlijdensjaar. Daarachter staat o.m. ‘GT/ Agh’. In een bijgevoegde lijst van gebruikte afkortingen staat deze term vermeld. U kunt hieruit opmaken dat er van de persoon die u zoekt een grafzerk bestaat op de begraafplaats van de St. Agathakerk. Verder kunt u in bovenstaande vermelding lezen dat hij/zij in het boek Parochianen van St. Agatha (deel II) vermeld staat op p. 138 (‘PvSA II: 138′). Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u mailen naar: rob.pex@live.nl.

U kunt de index vinden op de website van OudLisse helemaal onderaan  bij informatie/extra onder index onder persoonsnamen.