Inhoud Nieuwsblad 22 nummer 1 2023

Prince, E. Bestuurszaken Tijdens de algemene ledenvergadering werd Jos van Bourgondiën bedankt als bestuurslid. Louise Kerkvliet volgde hem op. Wij hebben heel wat activiteiten in verband met 825 jaar Lisse. Ook het 400 jarig bestaan van de Poelpolder in 2024  kost nu al veel tijd.
Redactie Bij de voorplaat Detail van een kaart van Jan Pietresz. Dou van de Poelpolder, Lisserbroek en Rooversbroek met tekst over 825 jaar Lisse.
Nieuwsflits Siemerink vertrekt na ruim 10 jaar van Keukenhof Sinds 1 oktober 2022 is Bart Siemerink geen directeur van de Keukenhof meer.
Nieuwsflits Keukenhof weer open met een nieuwe directeur Van 23 maart tot 14 mei 2023 is de Keukenhof weer open. Voor de nieuwe Keukenhofdirecteur Jeroen Duyster wordt dit het eerste seizoen.
Nieuwsflits Aftreden van 3 leden en 1 adviseur van HLT Erfgoedcommissie Eric Prince nam afscheid  van de Erfgoedcommissie HLT. Nu is alleen Wim Bosch nog adviseur van de VOL.
Nieuwsflits Berkhout 50 jaar jong Op 15 mei 1973 werd het splinternieuw zorgcentrum Berkhout feestelijk geopend. Het oude onderkomen de Pius werd met de grond gelijk gemaakt.
Nieuwsflits Lezingen over buurtschap De Engel Er zijn 2 lezingen door Simon van Dijk en Cas Juffermans over de Engel gegeven met meer dan 100 belangstellenden per keer. Er komt nog een lezing.
Stelder, P. Over chirurgijns en docters (1) De Chirurgijns en de docters deden bijna alles alleen: operaties, bevallingen, tandzorg en medicijnbereiding. De periode van de medici van 1800 tot 1860 wordt besproken. Er zijn in Lisse 2 artsenpraktijken.
Bourgondiën, J. van Een mooie vondst De VOL heeft een zesponder gekregen uit de periode van het beleg van Haarlem in 1572/1573. .Deze is gevonden in een tuim op 50 cm diepte
Redactie Bij de hartpagina Het bedrijf van bollenbedrijf Grullemans staat mooi op een luchtfoto uit 1928. Ook villa Meerenburgh op Heereweg 25 staat en mooi op
Floorijp, D. OudNieuws: De bierbrouwers in Haarlem In de 17e en 18e eeuw betrokken de herbergen in Lisse hun bier uit Haarlem. Veel Haarlemse brouwers waren vaak geheel of gedeeltelijk eigenaar van de herbergen in Lisse.
Kampen, A. van en Verstraeten, A. Ambacht Lisse anno 1623 De volkstelling van 1623 om belasting  te kunnen heffen wordt beschreven. Het geeft unieke en interessante nformatie over de samenstelling van de bevolking, soorten beroepen en aantal huizen.
Brouwr, L. De wilde flora van de Bollenstreek: hop Hop wordt besproken vanwege het artikel over de brouwers van Haarlem. Voor het maken van bier is hop nodig.
Grimbergen, R. Het pareltje van baljuw Van Buren Isaac van Buren woonde vanaf 1791 op landgoed Wassergeesr. Hij was patriot en had ook een enorme collectie boeken en kunst. In de tuin van landgoed Wassergeest had hij ook een enorme collectie  van kostbare en exotische siergewassen.