Jubileum van de 25 jarige VOL

Op 19 januari was de start van het jubileumjaar met een gezellige avond voor de leden in het museum de Zwarte Tulp. Frits Treffers werd benoemd tot lid van de orde van Oranje-Nassau. Een herdenkingspenning voor de Vol werd uitgereikt door Frans van der Veld.. De dorpsdichter las een gedicht voor.

Nieuwsflits

Jaargang 15 nummer 2, april 2016

Zeer veel belangstelling was er op 19 januari voor de start van het jubileumjaar. Het was heel prettig om de leden in een ongedwongen en
feestelijke sfeer te ontmoeten, waar natuurlijk de catering van fa. Baaij aan mee hielp. Voorafgaand aan de jubileumviering werd Frits Treffers benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Heel erg verdiend! Hij weet mensen te enthousiasmeren en te binden. Als architect is vooral het bebouwde erfgoed bij Oud Lisse zijn zorg geweest. Het meest bijzondere wapenfeit is wel het kunnen behouden
van het station van Lisse. Nu een rijksmonument, destijds klaar om afgebroken te worden.
Verder kreeg de jubileumviering extra kleur door de prachtige herdenkingspenning, gemaakt door Frans en Truus van der Veld. Oud dorpsdichter Willem Ruigrok maakte speciaal voor dit jubileum een gedicht dat hiernaast staat weergegeven.

Architect Johan Veldhoven zei in zijn toespraak: ‘In ons vak kijken we naar het hier en nu, de toekomst en maken graag nieuwe dingen. Maar de geschiedenis is (zeker) niet minder belangrijk’. Hij eindigde met de wens ’….. dat markante beeldbepalende gebouwen behouden moeten
blijven!’. Daarop kreeg voorzitter een steen uit een oud en afgeschreven gebouw.