Jubileumjaar VOL

De VOL viert zijn 25 jarig bestaan met een feest voor de vrijwiligers en een jaarkalender. Diverse activiteiten van de afgelopen jaren worden beschreven.

Nieuwsflits

Nieuwsblad Jaargang 15 nummer 1, januari 2016

Vereniging Oud Lisse bestaat 25 jaar. Dat gaan we vieren. De leden hebben dat al gemerkt, want wie iets te vieren heeft, trakteert! Dus werden de leden getrakteerd op een fraaie kalender voor 2016, met zorgvuldig gekozen foto’s van straatbeelden uit het Lisse van de vorige eeuw. Alle eer voor de opzet en de uitvoering van de kalender gaat naar vrijwilliger Deen Boogerd! Zolang de voorraad strekt zijn er nog kalenders voor € 6,95 te koop. Op het cadeautje aan het begin van dit nieuwe jaar zullen meer activiteiten volgen in het kader van het jubileumjaar. 19 januari start met een feestelijke bijeenkomst in Museum de Zwarte Tulp. De invulling van deze feestavond is bij het maken van dit Nieuwsblad nog geheim. Maar dat er in de loop van 2016 nog meer verrassingen komen vanwege het 25 jarig bestaan is wel zeker.!
Vereniging Oud Lisse startte 25 jaar geleden als een soort protestgroep. De aanleiding was de aangekondigde sloop van beeldbepalende villa’s aan de noordkant van het dorp. Behalve de villa’s dreigden ook de bomen te sneuvelen. Natuurlijk is niet alles te behouden, maar oog voor wat er in cultuurhistorisch oogpunt verloren ging was er in bestuurlijk Lisse in die tijd totaal niet. Oud Lisse sprak over “dove rechtlijnigheid“ bij de sloop van villa Meerenburgh. De villa werd een “martelaar voor de Lissese geschiedenis“ genoemd. Een taalgebruik
dat ons nu verbaast, maar de verhoudingen tussen gemeente en Oud Lisse waren dan ook ernstig verstoord. Gelukkig herstelde zich dat snel
en kreeg Oud Lisse in oktober 1991 al een vertegenwoordiger in de monumentencommissie.
Dat Oud Lisse zelfs de loop van het station in 1993 kon verhinderen mag gerust een immense prestatie genoemd worden. Een protestgroep zijn we al lang niet meer. Natuurlijk worden zaken wel kritisch gevolgd. Het cultuurhistorisch belang en de doelstellingen van de Vereniging worden nu algemeen gewaardeerd.
Er is een thuis gevonden in de Vergulde Zwaan, waar op dinsdagochtend diverse groepen vrijwilligers bezig zijn met hun hobby. Dat kan genealogie of het bestuderen van kaartmateriaal zijn. De Lisser geschiedenis kent nog vele raadselen die vragen om opgelost te worden. Ook het beschrijven van foto’s voor het gemeentelijk fotoarchief is een immense klus. Ruimte voor nieuwe vrijwilligers is er zeker! In de loop van dit jubileumjaar zullen er meerdere momenten zijn om nader met de activiteiten van Oud Lisse kennis te maken.

Cultuur 60+

In de woonzorgcentra Rustoord en Berkhout startte op 29 oktober de fotoexpositie ‘Lisse in vogelvlucht’, met overzichts- en detailfoto’s van het hele dorp Lisse en van de buitengebieden van vroeger. Ook zijn er twee Power Point presentaties gehouden, één in Rustoord en één in Berkhout. Inmiddels is de expositie van Rustoord naar Berkhout gegaan en vice versa. Op 14 januari worden, weer in beide woonzorgcentra, presentaties gehouden met veel foto’s van het oude Lisse. Het leuke van deze exposities en van de presentaties is dat het een feest van herkenning is waar bij blijkt dat een heleboel plekjes veel herinneringen oproepen. Na 14 januari wordt de expositie weer afgebroken. Maar het zal nog wel een vervolg krijgen. Er wordt al gesproken met de bibliotheek en Oud Lisse legt natuurlijk graag de verhalen vast.

De villa’s Riesenbeck (onder, gesloopt 2001) en Wildlust (boven,g esloopt 2009) zijn gelukkig nog in het fotoarchief op te zoeken.

 

 

Bij het station kan nog steeds een feestje gevierd worden.