Lezing Jan Broekhuizen over de schuttersmaaltijd

Een replica van het schilderij De Schuttersmaaltijd van Batholomeus van der Helst hang in het koetshuis van Keukenhof. In zijn verhaal kwamen regelmatig links met Lisse aan de orde.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 12 nummer 2, april 2013

e jaarvergadering sloot af met een voordracht van Jan Broekhuizen over “De Schut­tersmaaltijd”, een schilderij van Bartholomeus van der Helst. Van dit schilderij hangt een replica in het Koetshuis in Keukenhof. Het schil­derij van de schutters werd in 1648 in de voetboog(St. Joris)doelen te Amsterdam ter ere van de Vrede van Munster gemaakt. Ook Govert Flinck kreeg een opdracht voor een schuttersstuk voor de voetboog­schutters. Broekhuizen is een boeiend verteller. Hij verdeelde zijn lezing in 3 delen, het laatste deel over ” roddels”. Ijdelheid was ook de rijke Amsterdammers uit de 17e eeuw niet vreemd! Amsterdam was in die tijd zeer welvarend. Eigenlijk werd dat bepaald door een klein groepje invloedrijke fa­milies. Ons kent ons.

In de lezing kwam ook regelmatig de link met Lisse aan de orde. Wist u dat Rembrandt zijn schilde­rij “Jacob zegent de zonen van Jozef’ uit 1656 portretteerde naar Petrus Scriverius (van Uitermeer, in de net drooggevallen Poelpolder) met zijn zoon, schoondochter Wendela de Graeff (zuster van de Amsterdamse burgermeester) en kleinzonen? Jan Broekhui­zen geeft regelmatig rondleidingen in Amsterdam. Voor Oud Lisse doet hij dat ook. Daarvoor is donderdag 30 mei gereserveerd. Als de belangstelling groter is dan 15 personen is het zinvol om de groep te splitsen. Maandag 27 mei zou daarvoor benut kunnen worden. We starten om 11.00 uur precies en we verzamelen in de grote wacht­kamer aan de oostzijde van het 2e perron van het Centraal Station. Tijdens de excursie zijn er verwijzingen naar beide lezingen die Broekhuizen voor de VOL heeft gehouden: De Schuttersmaaltijd en Een Rondje Gouden Eeuw. Ook zullen VOC, Oostzeehandel en Tulpomania ter sprake komen. U gaat op eigen gelegenheid naar het Centraal Station. Voor de rondleiding wordt een kleine vergoeding gevraagd. U kunt u aanmelden via de secretaris: 0252 410915 of info@oudlisse.nl.

Het schuttersmaal van Rembrandt van Rijn