Het bestuur van de Vereniging Oud Lisse nodigt leden en belangstellenden uit voor een lezing op dinsdag 15 mei 2018 door:

Dr. Paul van den Brink

Dr. Van den Brink is sinds 1986 als historisch cartograaf verbonden aan Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1998 op een proefschrift over de Nederlandse riviercartografie in de 18de eeuw. Momenteel bereidt hij een tweede proefschrift voor over de ontwikkeling van het toerisme in het westelijk deel van Nederland na 1875.

Over

“Kleine en grootte kaarten, van Lisse en omgeving”

In deze lezing gaat Paul van den Brink in op de cartografie van Lisse en omstreken vanaf het midden van de zestiende eeuw tot in de twintigste eeuw.

In de achterliggende eeuwen is Lisse als deel van de provincies Holland en Zuid-Holland, maar evenzeer als onderdeel van het hoogheemraadschap Rijnland en Zuid-Kennemerland, als dorp en ambacht op uiteenlopende manieren in kaart gebracht.

In zijn lezing bespreekt Paul van den Brink de cartografie van Lisse tegen de achtergrond van institutionele, commerciële en ook toeristische tradities die tesamen het hedendaagse Nederlandse kaartbeeld hebben gevormd.

Plaats: De Vergulde Zwaan, 1ste Havendwarsstraat 4, Lisse

De zaal is open vanaf 19.30 uur en de lezing begint om 20.00 uur.
Niet leden betalen € 3,00 entree.

Nadere informatie per e-mail: info@oudlisse.nl

Helmi Beijsens-Berg, Secretaris