Lisse 825 jaar in 2023

Met behulp van Lissese verenigingen en instanties zal aan het feestjaar vorm worden gegeven. Ook de VOL gaat hier aan meewerken. In 1198 wordt de plaats Lis voor het eerst genoemd.

Nieuwsflits

Nieuwsblad 21 nummer 4, 2022

Om in het voorjaar te kunnen lezen dat Lisse haar 825e verjaardag viert, zijn er heel wat bollen geplant in het talud van de Westelijke Randweg. Op de foto hierboven zien we van onder naar boven Tom Rooijakkers, Gerrit Rutgerink, Ester den Hertog, Ageeth van der Poll en Manfred Zuiderduin van firma Lubbe die de narcissenbollen beschikbaar stelde. Ester en Ageeth zijn de afgevaardigden van de gemeente Lisse die de organisatie van de feestelijkheden coördineren. Met behulp van Lissese verenigingen en instanties zal aan het feestjaar vorm worden gegeven. Ook  onze vereniging gaat hieraan meewerken. De bedoeling is dat vanaf maart overal in Lisse festiviteiten zullen plaats vinden. Lisse werd in 1198 voor het eerst in een officiële akte genoemd. Al eerder werd over Lis geschreven aangaande een groots huwelijksfeest, maar die tekst is discutabel. In de tekst van 1198 staat “apud Lis” wat zoveel betekent als “nabij Lis”. Waaruit blijkt dat de naam Lis al in gebruik was. Dat Lisse als woonoord al veel langer heeft bestaan blijkt uit vele archeologische vondsten die in de loop der tijd uit onze bodem zijn gehaald.