Lisse is weer een Hofleverancier rijker: Kistenfabriek Bakker

Op 4 december 2014 heeft kistenfabriek en houthandel M Bakker & Zonen het predicaat Hofleverancier gekregen. Zij bestaan 100 jaar.

Nieuwsflits

Nieuwsblad Jaargang 14 nummer 1, januari 2015

Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit, reikte op 4 december 2014 het predicaat van Hofleverancier uit aan kistenfabriek en houthandel M. Bakker & Zonen. Voor dit predicaat kan een bedrijf in aanmerking komen door allereerst 100 jaar te bestaan en daarnaast moet het ook nog eens zeer goed bekend staan in de streek waar men werkzaam is.
Het predicaat Hofleverancier is één van de oudste Koninklijke onderscheidingen. In 1815 verleende Koning Willem I voor het eerst het recht tot het voeren van het Koninklijk wapen met het opschrift ‘Hofleverancier’ aan bedrijven. Vanwege het leveren van zeer hoge kwaliteitsproducten mochten zij leveren aan het hof. Het Koningshuis zag dit als een stimulans voor de opbloei en wederopbouw van ons land na de Franse overheersers die ons land leeggeplunderd achterlieten. Na 1850 werd de regel wat soepeler gehanteerd en hoefde men niet echt meer aan het hof te leveren. Men kon nu ter gelegenheid van een jubileum van een bedrijf in aanmerking komen voor dit predicaat. Door de tijd heen ontstond er wat gesjoemel rond deze onderscheiding, men bleef het wapen voeren ook als bedrijven van eigenaar wisselden. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Ook waren er ondernemingen die het predicaat niet meer waardig waren vanwege kwaliteitsvermindering. Om deze redenen werden er in 1987 strengere richtlijnen en eisen gesteld aan de firma’s bij het aanvragen van deze onderscheiding. Nu kent de koning het predicaat toe aan de onderneming zelf en niet meer aan de eigenaar. Het is ook zo dat na 25 jaar verlenging moet worden aangevraagd. Het wapenschild werd ook anders Het oude schild kwam daarmee te vervallen. De nieuwe onderscheiding in de vorm van het Koninklijke wapenschild heeft als opschrift ‘BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER’. De firma zal het wapenschild daadwerkelijk moeten verdienen en blijvend kwaliteit leveren om het te mogen blijven voeren. Herman van Amsterdam heeft de geschiedenis van de kistenfabriek en houthandel M. Bakker & Zonen beschreven in het jubileumboekje “Een eeuw bollenkisten”.