Monument grenspaal bij Halfweg met ANWB-bord

De grenspaal bij Halfweg is gerestaureerd en voorzien van een nieuw ANWB bord. Het is nu een gemeentelijk monument van de gemeente Noordwijkerhout. De kosten van restauratie en bordje worden gedeeld door de gemeentes Lisse en Noordwijkerhout.

Nieuwsflitsen

NIEUWSBLAD 9 nummer 3, juli 2010

De Gemeente Lisse heeft op woensdag 26 mei op verzoek van de amateurhistoricus en oud-Halfwegger Aad M.van Kampen een nieuw ANWB bord geplaatst bij de grenspaal (halfscheidpaal) te Halfweg op de grens van Lisse en Noordwijkerhout.

Grenspaal bij Halfweg voorzien van een nieuw ANWB bord en aangewezen als Gemeentelijk Monument door Gemeente Noordwijkerhout.

Het oude ANWB bord dat in 1999 (ook op verzoek van Aad van Kampen) was geplaatst was niet goed leesbaar meer en er zaten storende zetfouten in. Ook biedt het nieuwe ANWB bord meer ruimte voor tekst die door van Kampen nu uitgebreid is.
Van Kampen had zijn verzoek al in 2009 bij de Gemeente Lisse ingediend, maar er ontstond discussie met de Gemeente Noordwijkerhout die de paal wilde aanwijzen als gemeentelijk monument van Noordwijkerhout, omdat de paal op het grondgebied van Noordwijkerhout stond. Nadat naderhand metingen werden uitgevoerd door het Kadaster, kwam men inderdaad tot de conclusie dat de paal nu een paar centimeter op het grondgebied van Noordwijkerhout staat, net over de grens met Lisse. Deze grens loopt n.l. door het midden van de sloot naast het Houtvesterslaantje zoals ook van Kampen concludeerde uit het proces-verbaal uit 1818. De Vereniging Oud Lisse en de Gemeente Lisse waren er echter van overtuigd dat de oorspronkelijke paal op het grondgebied van Lisse stond. Op 5 november 1992 was de paal echter door graafwerkzaamheden ten behoeve van wegverbreding door midden gebroken. Op verzoek van de Gemeente Haarlem (toen nog eigenaar van het noordelijke deel van de Trekvaart) is door de Gemeente Lisse de reparatie van de beschadigde paal uitgevoerd en is vermoedelijk na de restauratie de paal iets verplaatst. Hierdoor staat de paal nu net een paar centimeter links van de grens, die door het midden van de sloot naast het Houtvesterslaantje loopt.

Gemeentelijk monument
Noordwijkerhout heeft de paal nu als gemeentelijk monument aangewezen en heeft Lisse laten de weten de helft van de kosten voor haar rekening te nemen, waardoor deze zaak nu in de minne is geschikt. Zie ook het nieuwsblad van juli 2009 en het boek “Grenspalen te Lisse” van Dr. A.J.Kölker in 2010 uitgegeven door de Vereniging Oud Lisse.

De scheidspaal staat nabij Leidsevaart nr 29 en is geplaatst in 1820, omdat de in 1657 speciaal geplante bomen om de plek te markeren waren verdwenen.