Boek over Monumentale bollenschuren

Vijftig eigenaren van waardevolle bollenschuren hebben van de projectgroep ‘Behoud en Herbestemming Bollenschuren’ een schildje ontvangen om op hun schuur te schroeven.

Nieuwsblad Jaargang 6 nummer 1, januari 2007

Nieuwsflitsen

Vijftig eigenaren van waardevolle bollenschuren hebben van de projectgroep ‘Behoud en Herbestemming Bollenschuren’ een schildje ontvangen om op hun schuur te schroeven. Met dat blauw-witte bordje waarop in grote letters de woorden ‘Monumentale Bollenschuur’ staan, hoopt men meer aandacht te krijgen voor het behoud van deze in het bollenlandschap beeldbepalende elementen. De vijftig maken deel uit van de Regionale Collectie Bollenschuren, in totaal honderd stuks die bouwkundig en cultuurhistorisch waardevol zijn.

Boek over oude bollenschuren

In november is het boek “Nieuw leven voor oude bollenschuren” verschenen. Daarin staan allerlei voorbeelden van geslaagde renovaties van bollenschuren. Ooit stonden er meer dan duizend bollenschuren in de Duin- en Bollenstreek. Nu zijn er nog maar zo’n 400 over, waarvan de meeste niet meer agrarisch in gebruik zijn. Gelukkig krijgen steeds meer oude schuren een nieuwe bestemming, waardoor ze een tweede of zelfs derde leven krijgen. Op die manier wordt cultuurhistorisch erfgoed van onze streek behouden. In het boek staan ruim 25 voorbeelden van bollenschuren die een nieuwe functie hebben gekregen als woning of bedrijfsruimte, geïllustreerd met veel foto’s.

Het boek is samengesteld door Jos Warmenhoven, Peter Nijhof en Marca

Bultink. De winkelprijs bedraagt € 17,50.