Nieuwe Erfgoedcommissie van Lisse

De Erfgoedcommissie  komt i.p.v. de Monumentencommissie.Zij krijgen naarst gebouwen ook iets te zeggen over de omgeving en cultuurhistorie en archeologie. 

Nieuwsflitsen

Nieuwsblad Jaargang 17 nummer 2 Lente 2018

In juni 2017 heeft onze vereniging haar zienswijzen gegeven op de in het kader van de nieuwe Erfgoedwet voorgestelde Erfgoed-en Erfgoedcommissie verordeningen van Lisse. De Erfgoedcommissie komt i.p.v. de Monumentencommissie. De bedoeling is dat de nieuwe Erfgoedcommissie een meer uitgebreide taak krijgt en zich niet alleen op gebouwen focust maar ook op de omgeving en cultuurhistorie. Daarom wordt er nu al niet meer gesproken over een bouwvergunning maar over omgevingsvergunning. Cultuurhistorie en archeologie is nu al een vast onderdeel van het bestemmingsplan. Daarom vond de VOL het merkwaardig dat het aantal leden wat voor
kers bij de renovatie kleuren dit boek. Het eerste exemplaar werd op 26 mei bij de heropening van het hofje overhandigd. Alle werkers krijgen een exemplaar als aandenken. Burgemeester Spruit sprak bij de heropening haar waardering uit voor alle werk dat is verzet met een resultaat dat klinkt als een klok. Lisse is een prachtig gerenoveerd hofje rijk en het boek van Laura Bemelman laat zien waartoe enthousiaste vrijwilligers in staat zijn.
de toenmalige Monumentencommissie 4-5 was, verminderd werd tot 3 ! I.p.v. de 2 onafhankelijke leden voorgedragen namens de 4 cultuurhistorische organisaties van Lisse (Kasteel Keukenhof, Museum de Zwarte Tulp, Dever en VOL), werd er in 2017 maar 1 lid voorgesteld (Leo Dubbelaar) in de nieuwe Erfgoedcommissie namens deze cultuurhistorische organisaties van Lisse! De VOL heeft in juni 2017 voorgesteld dat het veel beter is om weer 2 leden te benoemen namens de cultuurhistorische organisaties van Lisse. De nieuwe Erfgoedcommissie dient niet slechts uit 3 leden te bestaan, maar net als de vorige monumenten commissie uit minimaal 4-5 leden. Door dit ruimer aantal leden (4-5), kunnen meer architecten, stedenbouwkundigen, archeologen, leden van de plaatselijke cultuurhistorische verenigingen, of zeker bij de fusering naar HLT (Hillegom, Lisse, Teylingen), ook regionaal georiënteerde leden toegevoegd te worden. Al deze leden dienen onafhankelijke leden te zijn en vertegenwoordigen niet de belangen van lokale of regionale cultuurhistorische organisaties. Zie ook de brede samenstelling van de erfgoedcommissies van Noordwijk, Katwijk en Leiden. Helaas heeft de gemeente Lisse onze voorstellen niet aangenomen en is de nieuwe Erfgoedcommissie van Lisse, eind 2017 met 3 leden geïnstalleerd. Wel is het de bedoeling om de huidige Erfgoedcommissie van Lisse op te laten gaan in één gezamenlijke, wat grotere HLT Erfgoedcommissie. Dan kunnen behalve monumentenarchitecten, archeologen, lokale historici en landschapsarchitecten hierin deelnemen.

Voor de samenvoeging van de Erfgoedcommissie van Lisse met Teylingen zijn in mei 2018 al ideeën ontplooid. Wordt vervolgd!