Nieuwenhuispark

De bedrijfsgebouwen, o.a. de oude bollenschuur ‘Welbedrogen’, zijn in onbruik geraakt. Sloop van de gebouwen van Linker Lisse b.v. maakt woningbouw mogelijk.

Nieuwsflits

Nieuwsblad jaargang 21 nummer 2, 2022

Aan de Heereweg 31a-33a, hoek Oranjelaan bevonden zich de bedrijfspanden van Linker Lisse bv. De bedrijfsactiviteiten zijn daar inmiddels beëindigd. De bedrijfsgebouwen, o.a. de oude bollenschuur ‘Welbedrogen’, zijn in onbruik geraakt. Sloop van de gebouwen van Linker Lisse b.v. maakt woningbouw mogelijk. In het geldende bestemmingsplan was voor het perceel een bedrijfsbestemming opgenomen. Om de bestemming wonen toe te kennen was een herziening van het bestemmingsplan nodig. Een ontwerpbestemmingsplan (voor 6 kavels) is door de gemeenteraad op 23 december 2021 goedgekeurd. Het gemeentelijk monument Huize Baka (betekent Tranendal), Heereweg 31 (het lichtgroene perceel op de afbeelding) waar de familie Linker woont, wordt niet gesloopt. De familie
Linker verhuist naar de te bouwen villa op het perceel linksonder. Oorspronkelijk zou de naam Heereparck gegeven
worden, maar de straatnamencommissie van de gemeente heeft op initiatief van ons lid Deen Boogerd de naam veranderd in Nieuwenhuispark. De bloembollenfamilie Nieuwenhuis, voorouders van Jan Linker, hebben op deze plektientallen jaren gewoond en gewerkt.