Nieuwsblad 22 nummer 1 2023

Tijdens de algemene ledenvergadering werd Jos van Bourgondiën bedankt als bestuurslid. Louise Kerkvliet volgde hem op. Wij hebben heel wat activiteiten in verband met 825 jaar Lisse. Ook het 400 jarig bestaan van de Poelpolder in 2024  kost nu al veel tijd.

Bestuurszaken

Nieuwsblad 22 nummer 1 2023

Beste lezer,
Na de algemene ledenvergadering van 20/12/2022 kwam er een wijziging in het bestuur van onze vereniging: Jos van Bourgondiën maakte plaats voor Louise Kerkvliet. Het leek me leuk dat met een foto in dit blad te verduidelijken. We zien zittend van links naar rechts: Helmi Beijsens, Louise Kerkvliet, staand van links naar rechts: Eric Prince, Jasper de Jong en Henk Schaap. Het zijn drukke weken geweest voor het bestuur en enkele vrijwilligers. Van alle kanten wordt om samenwerking gevraagd en daar werd zo veel mogelijk op ingespeeld.
Vooral het feest 825 jaar Lisse, wat de burgemeester dit jaar wil vieren vraagt veel overlegtijd, want allerlei verenigingen nemen het mee in hun programma, het hele jaar door. Peter Vink, Deen Boogerd en Simon van Dijk denken mee en doen verslag. 825 jaar Lisse zoekt naar de oorsprong van ons dorp en naar die mooie oude tijd die achter ons ligt. We kunnen het lezen in Sporen van Vroeger door Nico Groen. Simon van Dijk vertoont allerlei mooie oude films voor vrijwilligers van Marente (7/3) en op dinsdagmiddag 18/4 voor de hele bevolking in Floralis. Activiteiten bij Dever, het Corso, op Mozaïekendag, de Volksuniversiteit, Open Monumentendag op zaterdag 9/9, bij de feestweek door de HDV en educatieve uitbeeldingen, wandelingen langs historische panden. Er zullen beslist nog meer activiteiten bij komen. Zoals boven gezegd zat onze vereniging zelf ook niet stil. Na de lezing over Lisse in verandering400 jaar Poelpolder door Liesbeth Brouwer waren er “Verhalen van Hollands Buiten”. Op zondagmiddag 12 februari ging Janneke Tanja in op de historie van Dever, van Heereman van Zuydtwijck naar de gemeente Lisse en van holle kies naar Huys. Op woensdag 22 februari was Keukenhof aan de beurt met een inleiding door conservator Charlotte Ebers, een vraaggesprek met Ton Tibboelen boeide verhalenverteller Janneke Tanja met de erfenis van de Graaf van Lynden naar Stichting Keukenhof. Hiernaast waren er bijzondere bijeenkomsten in restaurant de Engel, vol met herinneringen en volop humor door Cas Juffermans op dinsdagavond 21/2 en 23/2, bezocht door zo’n 80 en 115 bezoekers. En 80 belangstellenden wachten nog op de volgende avond die gepland moet worden. De Provinciale Statenverkiezingen komen er aan, vooral voor Hillegom staat veel woningbouw op het spel, maar dat mag niet ten koste gaan van bollenland. Onze voorjaarsbloemen komen weer uit, de Keukenhof gaat open en Peter Vink legt uit wat er gebeurde tijdens de Tulpomanie in zijn lezing op 21/3 in de Vergulde Zwaan.
Als je van een reis uit het buitenland komt is het geweldig dat hier alles zo “goed en schoon” geregeld is, maar daar moeten we ook ons best voor doen: “Yes, together we can.’

Veel leesplezier en tot ziens bij onze activiteiten,
Eric Prince, voorzitter.