Onthulling gevonden Grenspaal

Een grenspaal met het opschrift Lisse is gevonden bij de renovatie van het Havengebied. De paal staat nu op de Haven bij de Ruyshornlaan. Het beeld werd onthuld.

Nieuwsflitsen

Nieuwsblad Jaargang 16 nummer 3 zomer 2017

Aan de Grachtweg werd op donderdag 29 juni 2017 de aldaar gevonden grenspaal onthuld. De Ver. Oud Lisse is zeer blij met de vondst op 11 februari 2017 van een gave natuurstenen grenspaal met opschrift “Lisse” door de uitvoerder Nico van der Meer bij de grondwerkzaamheden van aannemersbedrijf Markus BV aan de Grachtweg. Ed Rodewijk, als directievoerder en ook Jan Broekhuizen, als projectleider namens de Gemeente Lisse , waren hierbij nauw betrokken. Deze grenspaal dateert van 1900 en is exact van hetzelfde type en formaat als de grenspalen aan de Loosterweg -Noord en Loosterweg–Zuid, die door de Ver. Oud Lisse, samen met de gemeente Lisse, gerestaureerd zijn in 2010. Deze grenspaal is vermoedelijk in 1961 bij het dempen van de gracht met duinzand in de gracht gestort. Waarschijnlijk is (volgens informatie van Chris Balkenende) dit duinzand afkomstig vanuit het gebied langs de Delfweg tussen Halfweg en Ruigenhoek. Als de oorspronkelijke grensplek waar hij toen gestaan heeft, m.b.v. info uit het Gemeente archief definitief gevonden is, wordt hij daar naar teruggeplaatst. Dit wordt nog nader uitgezocht door Ver. Oud Lisse.
Wij zijn bijzonder verheugd dat door Ed Rodewijk, in overleg met onze oud bestuursleden Wim Bosch en Piet Segers, deze monumentale grenspaal aan de Grachtweg/Ruishornlaan tijdelijk een mooie plek heeft gekregen met een informatie bord er naast.

Console met oude prent van de haven

Ook is er aan de andere kant van de Grachtweg bij de Schoolstraat op initiatief van Ed Rodewijk een prachtig fotopaneel geplaatst, met een door de Ver. Oud Lisse aangereikte oude foto van de gracht en panden zoals dat er voor 1961 uitzag. Deze twee gedenkstukken zijn op donderdag 29 juli door weth. Nieuwenhuis onthuld samen met Chris Balkenende namens de Ver. Oud Lisse en met leerlingen van de school de Akker. Onze voorzitter Eric Prince hield een korte toespraak waarin hij refereerde naar ons fraaie in 2010 uitgegeven boek “Grenspalen te Lisse” van Bert Kölker, waarin alle grenspalen van Lisse zijn beschreven. Hiernaar wordt ook gerefereerd in het informatie bord bij de grenspaal.

Grenspaal uit de doeken gedaan