Ontwikkelingen in de Monumentencommisie

Nieuwsflits

Nieuwsblad Jaargang 16 nummer 1 winter 2017

Omdat op 1 juli 2016 de nieuwe Erfgoedwet van kracht is, wil de Gemeente Lisse i.p.v. de huidige Monumenten commissie een Erfgoedcommissie benoemen, net als in Leiden en Katwijk, waarin naast Monumenten ook aan Cultuurhistorie en Archeologie aandacht wordt geschonken. Voor cultuurhistorie zullen deskundigen van buiten de commissie geraadpleegd worden. Voor archeologie zal ook extern advies worden ingewonnen. De monumentencommissie heeft in september 2016 een concept-Erfgoedverordening besproken. Deze moet nog worden voorgelegd aan B&W en gemeenteraad.