Ook archeologische samenwerking gemeenten Lisse en Noordwijkerhout met Katwijk

De gemeente Lisse heeft een archeologische samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Katwijk. De archeoloog van Katwijk gaat dus ook werken voor Lisse.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 10 nummer 4, oktober 2011

Tijdens een monumenten evaluatie vergadering met de gemeente Lisse op 20 januari 2011, samen met de werkgroep Archeologie van het CHG, hebben we bij de gemeente Lisse aangedrongen om samen te gaan werken met andere streekgemeenten m.b.t. archeologisch onderzoek. Gemeenten krijgen namelijk als gevolg van de nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) meer taken en bevoegdheden op het gebied van archeologie. Na het van kracht worden van deze nieuwe wet in 2007 dienen de gemeenten bij de ontwikkeling van projecten te onderzoeken of en hoever het archeologisch erfgoed hiermee in gevaar wordt gebracht.

Archeologische waarden binnen bestemmingsplannen moeten dus worden meegewogen, waarvoor deskundigheid vereist is, die de Gemeente Lisse niet in huis heeft. Omdat de gemeente Katwijk een senior archeoloog in dienst heeft, heeft Katwijk de omliggende gemeenten aangeboden om van hun expertise gebruik te maken.

De gemeenten Teylingen en Noordwijk hebben vorig jaar hiertoe al een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Katwijk en wij zijn verheugd dat de gemeenten Lisse en Noordwijkerhout nu ook een archeologische samenwerkingsovereenkomst met Katwijk gesloten hebben.

Archeologisch onderzoek 2014 op Heereweg 191