Oorkonde voor nageslacht in priesterkoor Agathakerk gemetseld

Een kistje met documenten is ingemetseld tijdens de restauratie in het priesterkoor.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 10 nummer 2, april 2011

Als het ooit mocht voorkomen dat over een groot aantal jaren wordt gewerkt aan het Priesterkoor van de dan hopelijk nog altijd bestaande St. Agathakerk, is de kans groot dat een kistje wordt ontdekt waarin zich documenten bevinden die herinneren aan de restauratie van de kerk en een tijdsbeeld geven van de periode waarin de kerk werd gerestaureerd. Door pastoor Rochus Franken en Pierrre Delnoij van de Stichting Restauratie Agathakerk werd het kistje onlangs onder het toeziend oog van belangstellenden in het koor ingemetseld.

Met het inmetselen van het kistje is tevens de laatste daad van de Stichting een feit en kan deze worden opgeheven. Een van de papieren die in het kistje zijn gestopt is een oorkonde waarop vermeld is dat de kerk in 1901/1902 werd gebouwd en gerestaureerd in de jaren 1998 tot en met 2002. “De kerk werd gebouwd tijdens het pontificaat van Paus Leo XIII onder regering van Koningin Beatrix en het pastoraat van C.J. van der Voort en dr. J.H. van Leeuwen.

Van deze restauratie is door Siem Broersen verslag gedaan in het hierbij gevoegde boek,” aldus een deel van de inhoud van de oorkonde. Ook wordt gewag gedaan van het feit dat het Priesterkoor in 1968 werd gebouwd en in 2011 rondom van trappen werd voorzien. “De laatste activiteit van de Stichting Restauratie Agathakerk die na de restauratie nog enkele veranderingen aanbracht en haar activiteiten voltooide en vervolgens heeft opgehouden te bestaan.” Tevens is geschreven dat de Stichting ook nog een nieuw tafelaltaar en een nieuwe lezenaar heeft geschonken, die vervaardigd zijn door houtsnijder Maarten Robert in Haarlem en dat ter herinnering aan de activiteiten van de stichting, het kistje in het Priesterkoor werd achtergelaten. Naast de oorkonde werd ook een boek van Siem Broersen over de restauratie (dec. 2006) in het kistje opgenomen, alsmede het boekje “De Aagtenkerk van Lisse” dat werd geschreven door A.M. Hulkenberg en drie parochiebladen waarin over de veranderingen van het Priesterkoor en de opheffing van de stichting werd geschreven. Tevens werden ingesloten exemplaren van De Lisser en van Trouw en een recent exemplaar van het bisdomblad om een tijdsbeeld aan te geven. Enkele Agatha munten die indertijd in het kader van de restauratie werden geslagen, werden toegevoegd. Na het inmetselen van het kistje kan de verandering aan het Priesterkoor worden voltooid.

Pastoor Franken en de heer Delnoij bij het inmetselen.
foto Arie in ‘t Veld