Oorkondes en nog eens oorkondes

Nieuwsblad 22 nummer 3  2023

Nieuwsflits

Tijdens de algemene ledenvergadering van onze vereniging werd er niet alleen afscheid genomen van onze nu ex-voorzitter Eric Prince. Eric werd ook gehuldigd door onze net in het zadel gehesen nieuwe voorzitter Jan van der Voet met een mooie oorkonde als erelid van VOL. Dik verdiend na al die jaren VOL inzet voor onze vereniging. Er is veel gedaan in de tijd dat Eric de voorzittershamer met verve hanteerde. Een taak die nog doorspeelt is het zoeken naar een ander onderkomen voor CHVOL. Een taak die onze nieuwe voorzitter nu op zich mag nemen. Gezien zijn achtergrond is hem dat wel toevertrouwd. Wij van de redactie wensen Jan van der Voet heel veel succes toe.

Wij van de redactie werden ook onverwachts in het zonnetje gezet. Deen Boogerd werd even in de schijnwerpers gezet om een oorkonde in ontvangst tenemen. Een oorkonde voor alle leden van de redactie met een prachtig boeket voor allen. Dit als waardering voor het blad wat u nu in uw handen heeft. Alle aanwezigen waren het roerend eens dat er niet bezuinigd mocht worden op de hoeveelheid uitgaves per jaar. “Dan maar een flinke contributieverhoging”, werd er uit de zaal geroepen toen de penningmeester deze optie voorhield. Voor ons als redactie is dat naast de oorkonde ook een groot compliment en geeft ons zin om op deze manier door te gaan. Alle leden dank daarvoor!