Op weg naar halve eeuw wonen in Poelpolder

De eerste paal voor de nieuwbouw in de Poelpolder was op 6 mei 1965. Er zijn allerlei ideeën  geopperd om dit te vieren in 2015.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 11 nummer 3, juli 2012

p 6 mei 2015 zal het een halve eeuw geleden zijn dat toenmalig burgemeester mr. Th.M.J.de Graaf de eerste paal heide voor de bouw van woningen in de Poelpolder. In augustus 1963 werd het eerste bouwplan ter visie gelegd. Een interessant plan, geldend voor de eerstkomende vijftien jaar, met daarin bungalows, villa’s, eengezinswoningen, flats in drie bouwlagen maar ook in zeven tot negenbouw lagen en een winkelcentrum, En ten zuiden van de Eerste Poellaan, grenzend aan de Ringsloot: … een zwembad… Niet alles zou uiteindelijk precies volgens de eerste plannen worden uitgevoerd zoals we inmiddels weten. Op zich is dat natuurlijk niets nieuws, zoals dat ook geldt voor de in 1964 geopenbaarde plannen om in het gebied Blokhuis in het centrum van Lisse een sporthal, gemeentehuis en een flink uit de kluiten gewassen cultureel centrum te realiseren. Plannen die nooit werden uitgevoerd……

De Poelpolder stond aan de vooravond van een metamorfose waardoor het gebied ruimte zou gaan bieden aan in eerste instantie 1800 woningen, waarin 8 tot 9 duizend mensen konden wonen. De kostenvan het totale plan werden geraamd op twintig miljoen gulden. Het willen realiseren van een grote woonwijk is één, het zorgen voor een goede ontsluiting om er voor te zorgen dat de wijk niet een soort getto zou worden, een noodzakelijke tweede. Om de wijk te ontsluiten wilde de gemeente een nieuwe weg (de Ruishornlaan) richting Lisse centrum aanleggen waarvoor dan nog wel een tweede deel van de begin zestiger jaren al gedeeltelijk gedempte gracht ook gedempt moest worden en de bestaande brug als viaduct dienst ging doen. Ook zou meer zuidelijk, net langs Dever een weg kunnen komen, de Eerste Poellaan zou flink worden verbreed en aan de noordkant moest er een weg komen die via een brug over de Greveling uitmondde in de woonwijk Meerzicht. Dat laatste is dus nooit gerealiseerd. Maar gebouwd werd er wel. Te beginnen in mei 1965. In 2015 dus een halve eeuw geleden en het is beslist waard om er een moment stil bij te staan. Onder leiding van Marcel Huismans is danook het initiatief genomen om rond dat moment in 2015 iets op touw te zetten om dat te herdenken. “Het lijkt wel vrij vroeg om daarmee te beginnen, maar de tijd gaat snel en om iets goed op te zetten komt er nogal wat voor kijken. Materiaalonderzoek bijvoorbeeld, maar eerst en vooral medewerking van mensen die dit project willen steunen.” Tijdens een eerder gehouden sessie is al met diverse geïnteresseerden gesproken en zijn er ideeën geopperd. Zoals bijvoorbeeld het opzetten van een foto expositie waarin de ontwikkelingen van de wijk in beeld worden gebracht. Huismans komt graag in contact men mensen die aan de voorbereiding en totstandkoming van het jubileum willen meewerken en deel willen uitmaken van de kleine groep die er al is.

Voor informaties of aanmeldingen kan men contact met hem opnemen via het mailadres fam.huismans@ planet.nl.

Pauluskerk in de zich nog ontwikkelende Poelpolder
foto: 26-3-1973, BP van Deelen