Openbare Lagere School een Gemeentelijk Monument?

Omdat de oorspronkelijke plannen (Factorij) niet meer doorgaan en het gebouw behouden blijft hebben wij en de bond Heemschut het verzoek ingediend het gebouw als gemeentelijk monument aan te wijzen.

Nieuwsflitsen

Nieuwsblad Jaargang 17 nummer 1 Winter 2018

“Oud Lisse” en Bond Heemschut met grote vreugde kennis genomen van het College van B&W van Lisse om de Openbare Lagere School (OLS) niet te slopen maar een maatschappelijke functie te geven door dit pand toe te kennen aan atelier Plan 4 van Iet Langeveld en Wouter Ruigrok (zie nieuwsfits in het vorige editie). “Oud Lisse” en Bond Heemschut zijn al jaren (vanaf 2007) actief bezig geweest om dit historische pand uit 1885 te behouden voor sloop in de verschillende herontwikkelingsplannen die voor dit gebied ontwikkeld werden. Op basis van de inventarisatie van waardevolle objecten in Lisse door Dorp, Stad en Land (DSL) uit 2007, bleek namelijk dat dit pand als gemeentelijk monument voor sloop behoed dient de worden. In de inventarisatie van DSL worden 15 waarderingspunten aan het pand toegekend terwijl min. 14 punten nodig zijn voor de aanwijzing tot gemeentelijk monument. Helaas werd toen vanwege de herontwikkelingsplannen in dit gebied het verzoek van “Oud Lisse” en het Cuypersgenootschap, om het gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument door de rechtbank afgewezen vanwege het belang van de herontwikkelingsplannen. Omdat de oorspronkelijke plannen (Factorij) niet meer doorgaan en het gebouw behouden blijft hebben wij en de bond Heemschut, op advies van de Monumentencommissie, bij de Gemeente Lisse het verzoek ingediend het gebouw als gemeentelijk monument aan te wijzen. De gemeenteraad zal hier binnenkort over beslissen. Wordt vervolgd!