Over de brug: bruggenboek en laarzenpad

Nieuwsflits

Nieuwsblad Jaargang 16 nummer 1 winter 2017

Oud Lisse kan niet functioneren zonder steun. Ieder najaar organiseert de Rabobank een Raboclubactie. Raboleden kunnen dan stemmen op een te doneren doel, bijvoorbeeld “Oud Lisse”. We werden vorig jaar ook met stemmen beloond, vandaar dat de Rabo voor deze clubactie met € 372,27 voor onze vereniging over de brug kwam. Volgend jaar graag ook gebruik maken van uw stemrecht. Dat Oud Lisse eind vorig jaar een bruggenboek uitgegeven heeft is ruim in de pers verschenen. Dat we het boek konden uitgeven is mede te danken aan financiële ondersteuning. En dan wordt het uitgegeven boek natuurlijk gepresenteerd aan de sponsor. Dus ging voorzitter Eric Prince, met redactieleden Wim Bosch en Nico Groen, eind december naar Rijsenhout om een exemplaar van het bruggenboek aan te bieden aan Angeline Kierkels, directeur van Meerlanden. De overhandiging vond heel toepasselijk plaats op een bruggetje.

Laarzenpad en Entente Florale

In het bruggenboek worden veel bruggen beschreven, maar er zijn in Lisse natuurlijk meer bruggen. Zo is er een aardig bruggetje in het Laarzenpad, vlak bij Puntenburg, gemaakt door Henk  van Nobelen. Het Laarzenpad geeft een goed idee van de natuur in het natte gebied tussen de duinruggen. Dit is voor Lisse een uniek stukje groene natuur.

Lisse doet dit jaar mee aan de nationale groencompetitie Entente Florale. Er is in Lisse nogal eens terechte commotie over onbesuisd omhakken van bomen. Dat verdient geen schoonheidsprijs. Maar de competitie gaat over al het groen dat de gemeente te bieden heeft. Het levert Lisse een objectief rapport op over plaatselijke groen. Dat is natuurlijk mooi meegenomen, want dat kan leiden tot verbeterpunten, maar zal ook de sterke punten benadrukken, waarmee Lisse zich kan profileren. We durven er niet op te hopen, maar het zou natuurlijk bijzonder mooi zijn wanneer de jury van Entente Florale met een prijs over de brug zou komen