Overdracht station aan Keukenhof

Op 23 mei 2008 heeft de Stichting Kasteel Keukenhof het station gekocht. Per 1 januari 2011 heeft de VOL de onderhuur en de verplichting tot onderhoud over gedragen aan Keukenhof.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 10 nummer 1, januari 2011

Overdracht onderhuur en onderhoud van Station aan Stichting Kasteel Keukenhof per l januari 2011.

Op 23 mei 2008 heeft de Stichting Kasteel Keukenhof het station Lisse gekocht van NS . De NS wilde oorspronkelijk het pand slopen, maar in 1994 kwam de Stichting Oud Lisse (een stichting vanuit de Ver. Oud Lisse) met NS overeen om het station voor een gering bedrag van NS te huren maar met de verplichting het pand te renoveren en te onderhouden. Als resultaat van het grote renovatie project van het station, waar met name ons bestuurslid Ir. F. Treffers heel veel aan bijgedragen heeft, werd met medewerking van de Gemeente Lisse het pand aangewezen tot Rijksmonument. Om inkomsten te verwerven voor de renovatie en onderhoud van het station verhuurde de Stichting Oud Lisse de begane grond van het station aan het restaurant de Verloren Koffer.

Na de aankoop van het station blijkt dat de Stichting Kasteel Keukenhof eigen plannen heeft met het station. Mede gezien ook het feit dat de Stichting Oud Lisse haar doelstelling (renovatie en onderhoud van het station) had bereikt, heeft de Stichting Oud Lisse besloten de onderhuur aan het restaurant en haar verplichting tot onderhoud van het pand per l januari 2011 over te dragen aan de nieuwe eigenaar Stichting Kasteel Keukenhof.