Plannen om het kruispunt N207/N208 aan te passen

De provincie gaat binnenkort aan de slag om de kruising bij de Steenfabriek te verbeteren.

Nieuwsflits

Nieuwsblad Jaargang 20 nummer 3, 2021

In samenwerking met de provincie Zuid-Holland gaan de gemeenten Hillegom en Lisse aan de slag om de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming rond het kruispunt N207/N208 bij McDonalds te verbeteren. O.a. wordt
er een gecombineerde voorsorteerstrook voor rechtdoor en rechtsaf gaand verkeergemaakt vanuit de Hyacintenlaan en wordt de linksaf strook vanuit Hillegom naar de A4 verlengd. Ook wordt het fietspad om het Shell benzinestation verlengd, waardoor de verkeerslichteninstallatie anders kan worden ingesteld, wat een betere doorstroming geeft. Verdere verbeteringen volgen in een later stadium. Helaas wordt hier nog geen rotonde gemaakt, maar naar verwachting wordt door de voorgestelde wijzigingen het kruispunt veiliger en de verkeersdoorstroming beter.
Ook wordt deze belangrijke entree van de Bollenstreek verfraaid vanaf de komgrens in Hillegom tot aan de Stationsweg rotonde in Lisse door langs deze toegangsweg naar de Keukenhof nieuwe bomen en een grotere variatie van planten en bloemen aan te planten. Ook worden er kunstwerken geplaatst in het projectgebied. Deze acties
sluiten aan op het gebiedsprogramma ‘B(l)oeiende Bollenstreek’ en het project ‘Zorgeloos Groen’ van de gemeente
Hillegom. Het project gaat ca.1 miljoen euro kosten waarvan 90% door de Provincie Zuid-Holland wordt gesubsidieerd en de rest wordt betaald door de Gemeenten Hillegom en Lisse. De verwachting is dat in het derde kwartaal van 2021 met het project gestart wordt en dat in het najaar 2022 het hele project kan worden afgesloten.