Restauratie oude school

De vergunning als woonbestemming voor de school is afgegeven. Nu wordt er vooortvarend gerenoveerd. De eigenaren willen de monumentale sfeer behouden.

Nieuwsflits

Nieuwsblad Jaargang 17 nummer 3 Zomer 2018

De restauratie van de oude OLS (Openbare Lagere School) wordt nu voortvarend aangepakt. Er was een lange procedurele aanloop voor nodig want het bestemmingsplan van de oude OLS moest gewijzigd worden omdat Iet Langeveld en Wout Ruigrok van Plan4 ook willen gaan wonen in de door hen gekochte voormalige openbare school naast hun huidige atelierruimte en de school geen woonbestemming had. Onlangs is deze vergunning verleend en wonen Iet Langeveld en Wout Ruigrok sinds begin augustus in de oude OLS en was het eindelijk zover dat de restauratie van de oude OLS nu voortvarend kan worden aangepakt. Volgens Wout Ruigrok een kwestie die met beleid wordt uitgevoerd, omdat de kunstenaars zoveel mogelijk de monumentale sfeer van dit gebouw willen behouden, zoals ook in de koopovereenkomst
staat. “Maar dat neemt niet weg dat het natuurlijk allemaal wel functioneel moet zijn, onder andere voor onze werkruimtes waar we cursussen en andere activiteiten op touw willen zetten”.
Naast de monumentale glasrestauratie is een van de eerste andere grote klussen het aanpakken van het dak van de  vroeger uitgebouwde gang. Als je goed kijkt dan is te zien dat dit deel later aan de school is gebouwd en dat heeft onder andere tot gevolg gehad dat volgens Wout Ruigrok op de aanhechting ervan lekkages ontstonden. De consequentie was dat de pannen er af moesten en het hout en een deel van de pannen moesten worden vervangen. Dat is inmiddels gebeurd in deze hete zomerperiode. “De kraaien vielen door de hitte bijna uit de dakgoot, dus het was wel even afzien.” Iet Langeveld wijst ook op andere zaken die inmiddels dankzij enkele vrijwilligers grondig zijn aangepakt. Zonder overigens namen te noemen, om anderen  die niet genoemd worden niet tekort te doen. “Wie weet dient die mogelijkheid zich nog eens aan. Want uiteindelijk willen we ook komen tot een soort presentatiemoment of dag. Maar voordat het zo ver is moet er nog veel werk worden verzet en ik vermoed dat het in mei volgend jaar zo ver is.” De werkzaamheden aan het oude schooltje uit 1885 zijn dus gestart, maar er moet nog veel werk worden verzet voordat dit gebouw in oude luister is hersteld en gebruikt kan worden voor een nieuwe toekomst.