SITE OP FACEBOOK OVER OUD LISSE GROOT SUCCES

Eind januari 2013 is de facebook pagina Je bent Lisser als de lucht in gegaan. Het is een groot succes.

Door Arie in’t Veld

NIEUWSBLAD Jaargang 12 nummer 2, april 2013

e groep “Je bent Lisser als…..” op Face Book is een enorm succes. Eind januari werd door Kees Oldenhage het initiatief genomen om deze FB pagina op te zetten en nu, drie maanden later, zijn er al meer dan 1700 vrienden die dagelijks verhaaltjes en foto’s met elkaar uitwisselen. Oldenhage kreeg steun van Chris Balkenende, lid van de Vereniging Oud Lisse en een verwoed verzamelaar van zaken die met het Lisse van vroeger hebben te maken. Samen beheren ze nu de pagina. De start was bescheiden, maar in de kortst mogelijke tijd meldde de ene volger na de andere zich, zette foto’s van vroeger op de pagina, of deelde met anderen de ervaringen uit vervlogen jaren. Balkenende constateert dat de pagina een groot succes is met nu al meer dan 2100 foto’s, voornamelijk uit vervlogen tijden. Veel van die foto’s zijn nog nimmer in de openbaarheid geweest en komen uit familie albums, schoenendozen en wat al niet meer. Nu al is de collectie prachtig. En dan inclusief de vele reacties van de volgers bij wie vele herinneringen worden opgeroepen bij het zien van de foto’s en die herinneringen ook met de andere volgers delen. “En die volgers bevinden zich niet alleen in Lisse en omgeving. Ze wonen in heel Nederland, maar massaal wordt ook gereageerd uit landen als Canada, Amerika, Engeland, Ierland, Duitsland, Egypte en nog meer. Veel speelt zich af op de foto’s en reacties vanaf 1945. Personen die ouder zijn hebben veelal niet meer met de PC leren omgaan. Dat valt me wel op.

Links Kees Oldenhage, rechts Chris Balkenende

Inmiddels zijn er echter toch ook volgers van zeventig jaar en ouder en die kunnen heel wat aan de geschiedschrijving toevoegen. Dat doen ze dan ook enthousiast.” Balkenende zegt ook dat nu blijkt dat sommige volgers elkaar 35 jaar lang niet gesproken of gezien hebben en er afspraken worden gemaakt om de kennismaking te hernieuwen. “Ook wordt door deze pagina een schoolreünie georganiseerd.” Het meest opvallende vindt Balkenende dat de volgers er allemaal blijk van geven een goed geheugen te hebben. Soms zit men er wel eens stukje naast, maar een andere volger pakt dat dan weer op, met tot gevolg dat er soms een levendige discussie ontstaat. En…: er komt ontzettend veel fotomateriaal en informatie te voorschijn. Waaronder foto’s die we beslist nooit gezien zouden hebben als deze pagina niet in het leven was geroepen.” Nog dagelijks melden zich nieuwe volgers die herinneringen ophalen, foto’s plaatsen en op andere herinneringen en/of foto’s reageren. Het idee is dat de pagina dan ook beslist nog veel verder zal uitgroeien tot een enorme bron van informatie. Een punt waar Lissers en oud-Lissers elkaar ontmoeten, herinneringen over vroeger ophalen en niet zelden een en ander ook illustreren met prachtige foto’s uit privé collecties of familiealbums.