Sloop bollenschuur  op Grotenhof

De gemeente Lisse gaat niet strafrechtelijk handhaven tegen de sloop van de monumentale bollenschuur op Grotenhof. Dit ondanks de eerder door de VOL aangevoerde argumenten.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 10 nummer 1, januari 2011

De Gemeente Lisse gaat tegen de illegale sloop van de monumentale Bollenschuur op Grotenhof (Achterweg Zuid 56) niet strafrechtelijk handhavend optreden. Zoals in de vorige nieuwsbrief (oktober 2010) was aangegeven heeft de Ver. Oud Lisse op 28 september 2010 per brief het college en de gemeenteraad verzocht om strafrechtelijk handhavend op te treden tegen dit op 13 januari 2009 geconstateerde ernstige delict (illegale sloop van de monumentale bollenschuur). Dit, omdat het anders een zeer slecht voorbeeld is voor de inwoners van Lisse van een veel te tolerante overheid, en ook omdat het als precedent zou kunnen werken voor andere eigenaars van monumenten.

Helaas heeft het college na rijp beraad besloten om toch niet strafrechtelijk op te treden tegen de sloop van de monumentale bollenschuur.(brief van 18 november 2010). Als achtergrond van dit besluit draagt het college de volgende argumenten aan:

  1. Het college kan volgens de Erfgoedverordening strafrechtelijk optreden, maar is hiertoe niet verplicht (discretionaire bevoegdheid).
  2. Omdat, gezien het landelijke beleid, nog nooit eerder strafrechtelijke handhaving was ingezet, heeft het college er voor gekozen om eerst bestuursrechtelijk op te treden (bouwstop en preventieve dwangsom) en later een strafrechtelijke vervolging te overwegen.
  3. Hoewel het college bevoegd is om een proces verbaal van het delict op te maken en dit ter vervolging aan het OM aan te bieden, heeft het OM te kennen gegeven weinig prioriteit toe te kennen aan deze zaak.
  4. Overleg met de eigenaar/overtreder was in eerste instantie oplossingsgericht waarin beide partijen zich konden vinden.
  5. Ook heeft de voormalige wethouder Mesman aangegeven, gezien de slechte conditie van de bollenschuur, geen bezwaar te hebben tegen herbouw van de bollenschuur in zijn oorspronkelijke staat, waarbij de oude materialen weer zouden worden hergebruikt.

Op grond hiervan heeft het college, ondanks onze eerder aangevoerde argumenten, toch besloten om af te zien van strafrechtelijk handhavend optreden in dit delict. Wij blijven echter na onderzoek van het handhavingsdossier op het Gemeentehuis nog met veel vragen zitten, die we nu aan de gemeente hebben voorgelegd. O.a. bleek ons uit het dossier en zoals ook door architect Hans van Egmond was aangegeven, dat toch bouwtekeningen m.b.t. herbouw van een nieuwe bollenschuur met garage waren goedgekeurd en afgestempeld. Verder hebben we vragen m.b.t. het niet verrichte archeologische vervolgonderzoek en de onttrekking van omliggende bollengrond aan zijn bestemming tegen de GOM regels in.

Wordt vervolgd!

De schuur van Grotenhof is gesloopt. Het was een gemeentelijk monument