Sloop Monumentale Bollenschuur op Grotenhof (Achterweg Zuid 56)

De monumentale bollenschuur van Grotenhof aan de Achterweg Zuid 56 is gesloopt. De Vol vindt het triest, dat de illegale sloop niet wordt bestraft.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 9 nummer 4, oktober 2010

e bouwinspecteur van de Gemeente Lisse constateerde op 13 januari 2010 dat de monumentale bollenschuur op Grotenhof (gemeentelijk monument) was gesloopt, terwijl het college de bouw van schuur en garage pas op 3 maart 2010 stil legde. Bijna 2 maanden later…! Grotenhof wordt n.l. als landgoed door de eigenaar Zwaan d.m.v. de architect Hans van Egmond geheel herbouwd.

Wij vinden het als Ver.Oud Lisse heel triest dat de illegale sloop van deze monumentale bollenschuur niet werd gestraft. Een zeer slecht voorbeeld ook voor de inwoners van Lisse omdat bescherming van gemeentelijke monumenten eigenlijk niets voorstelt gezien de slechte handhaving hiervan.

In de tijdens de sloop nog geldende Erfgoedverordening 2009 van de Gemeente staat namelijk dat overtreding van de monumentenwet een economisch delict is waarvan de strafbaarstelling geregeld in de Wet op Economische Delicten (Wed). Het handelen zonder vereiste omgevingsvergunning of in strijd met de voorschriften daarvan wordt hierin aangemerkt als een economisch delict. Dit soort delicten wordt bestraft met een geldboete van de tweede categorie of een hechtenis van ten hoogste 3 maanden.

We hebben onze vragen hierover per E mail voorgelegd aan de Gemeente Lisse en werden op 12 augustus uitgenodigd voor overleg. Hoewel de gevolgde procedure ons uitgebreid door 3 ambtenaren werd uitgelegd blijven we toch met vragen zitten. Op onze vraag waarom slechts een bouwstop is opgelegd werd geantwoord dat er een landelijk richtlijn is waarmee in beginsel voor de bestuursrechtelijke handhaving wordt voorgestaan alvorens strafrechtelijke handhavingsinstrumenten worden ingezet. Er is voor gekozen om een bouwstop op te leggen en te bezien of de overtreding gelegaliseerd zou kunnen worden.

Als antwoord op onze vraag waarom de keuze voor het opleggen van een boete niet is gemaakt werd gezegd dat de gemeente Lisse zelf geen opsporingsambtenaar heeft die mag verbaliseren op basis van een economisch delict. Ook de politie ziet dit niet als prioriteit!!. Daarom werd gekozen voor de bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten.

De Vereniging Oud Lisse vindt dat door deze gevolgde procedure geen goed signaal aan de burger wordt afgegeven om monumenten te behouden en dat dit als precedent kan werken. Hierop werd geantwoord dat de Vereniging Oud Lisse hier wel een punt heeft.

Ook gaf de desbetreffende ambtenaar toe datje achteraf kunt stellen dat strafrechtelijk optreden op het moment van de bouwstop wellicht toch gerechtvaardigd was, aangezien het monument verloren is gegaan. Of het college dit op dit moment alsnog gaat doen is aan het college. Wij begrijpen dat een ambtelijk advies hierop wordt voorbereid.

Wij hebben het college (en ook de gemeenteraad!) door middel van een brief opgeroepen om toch strafrechtelijk handhavend op te treden in dit ernstige delict, omdat het anders een zeer slecht beeld geeft van een veel te tolerante overheid en een zeer slecht voorbeeld is voor de inwoners van Lisse.

Wordt vervolgd!

De schuur van Grotenhof is gesloopt. Het was een gemeentelijk monument