Er wordt door de VOL onderzoek gedaan naar de familie Six in Lisse. Wat er tot nu toe gevonden is, is gepubliceerd in een voorpublicatie.

Nieuwsflitsen

Nieuwsblad Jaargang 17 nummer 1 Winter 2018

Op dinsdag 16 januari 2018 vond er in “De Vergulde Zwaan” een bijzondere Six avond plaats over de Sporen van Six in Lisse als vervolg op de lezing van Geert Mak over Six in de Grote Kerk in november 2016, die vnl. over Six in Hillegom ging. Er waren zeer veel belangstellenden maar liefst honderd en de zaal zat bomvol. De voorzitter van Ver. Oud Lisse Eric Prince was heel blij en vereerd met de aanwezigheid van burgemeester Lies Spruit. Spruit spoorde ons na de lezing van Geert Mak aan om letterlijk en figuurlijk met Six in Lisse wat onderzoek te gaan doen. Die suggestie hebben wij als Ver. Oud Lisse opgepakt met de oprichting van een werkgroep die de Sporen van Six in Lisse onderzoekt! Op deze avond vonden drie interessante presentaties plaats over de Sporen van Six in Lisse .
Jan Broekhuizen hield een zeer boeiende presentatie over de Sixen in Lisse en hun relaties en functies in Amsterdam. Ook welke Sixen er woonden in de buitenplaatsen Knappenhof aan de Achterweg (nu Grotenhof), Uitermeer en Dever en hun relatie met het Hofje van Six.

Henk Schaap overhandigt de voorpublicatie van Sporen van Six in Lisse aan Burgemeester Lies Spruit.

Henk Schaap overhandigt de voorpublicatie van Sporen van Six in Lisse aan Burgemeester Lies Spruit.

Henk Schaap, de voorzitter van de werkgroep Six , presenteerde de prachtige voorpublicatie “Sporen van Six” en overhandigde samen met voorzitter Eric Prince een exemplaar aan de zeer geïnteresseerde burgemeester. Hij vertelde dat de familie Six in 1640 naar Lisse kwam, de buitenplaats Knappenhof kocht en die gedurende drie generaties aanzienlijk uitbreidde. In 1750 was Pieter Six als eigenaar van zeer veel buitenplaatsen de belangrijkste bezitter van onroerend goed in de regio. De hamvraag is nog wel waarom de familie Six naar Lisse kwam en daar ook het Hofje van Six gesticht heeft. Dit werd door Pieter Six in 1740 aangekocht waarna hij samen met zijn echtgenote Geertruida van der Lijn het Hofje van Six stichtte. Wel iets bijzonders overigens want het echtpaar had geen kinderen en het is als legaat in 1797 overgegaan naar de diaconie van de Ned.Herv. kerk. Deze en andere vragen worden door de werkgroep dit jaar onderzocht, waarna de bevindingen in het definitieve boekwerk Sporen van Six wordten gepubliceerd. Chris Balkenende maakte aan het einde van de avond bekend dat er een grenspaal van Six ontdekt is bij werkzaamheden aan de Heereweg bij de familie Fischer die aan de Heereweg in huize Catharina woont. Men was bezig met graafwerkzaamheden aan het riool en stuitte op deze paal. Hierop stonden wat tekens. Frits Fischer ging bij “Oud Lisse” te rade. Het monogram was van de familie Six en het bleek een grenspaal van de familie Six te zijn uit ca. 1750.

De grenspaal werd aan het einde van de avond onthuld door Frits Fischer, Chris Balkenende, Jan Broekhuizen, Henk Schaap en Wim Bosch, de oud voorzitter van de Vereniging Oud Lisse die bij de grenspalen erg betrokken was.
CHVOL telt nu 400 leden Langzaam maar zeker wordt de boom hoe langer hoe dikker. Afgelopen jaar is het ledenaantal met een kleine 50 leden gestegen. Dat is een verheugend feit. We hopen dat de groei door blijft zetten ook in dit lopende jaar.

Chris Balkenende vertelt tijdens de onthulling 0ver de gevonden grenspaal van SIX.