Status aanwijzing gemeentelijke monumenten

Eind 2008 waren er 74 panden definitief aangewezen als gemeentelijk monument. Omdat er al 17 waren, komt het totaal op 91. Villa Wildlust en de Openbare Lagere School zijn niet aangewezen. Het landelijk Cuypersgenootschap is een beroepsprocedure gestart.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 8 nummer 1, januari 2009

De aanwijzingsprocedure van gemeentelijke monumenten, die begin 2008 gestart is met de door Dorp, Stad en Land (DSL) en de Monumentencommissie geadviseerde en de door VOL voorgedragen lijst van te herwaarderen gemeentelijke monumenten nadert nu de eindfase.
Eind 2008 waren er 74 panden definitief tot monument aangewezen. Wanneer daar de al 17 bestaande gemeentelijke monumenten bij opgeteld worden, geeft dit een totaal van 91 definitief aangewezen gemeente en rijksmonumenten (incl. 35 Rijksmonumenten). M.b.t. 8 panden loopt nog een beroepsprocedure, omdat de eigenaren tegen de definitieve aanwijzing tot gemeentelijk monument in beroep zijn gegaan. In de procedure is het merendeel van de door DSL en de Monumentencommissie en ook door VOL geadviseerde monumenten (waarderingscore>14) voorgedragen tot monument, behalve enige panden die om politieke redenen door het College niet zijn aangewezen (o.a. Villa Wildlust , Heereweg 191 en de oude Openbare School). Tevens is DSL nog bezig met nader onderzoek van enkele door de VOL ter herwaardering aangevoerde panden.
Het landelijk Cuypers genootschap van architecten is een beroepsprocedure aangegaan tegen het door het College niet ontvankelijk verklaren van hun bezwaar tegen het niet aanwijzen van de villa Wildlust en de oude Openbare School tot gemeentelijk monument. De door het College aangevoerde reden was dat het landelijk Cuypers genootschap geen belanghebbende mbt de sloop van deze lokale panden is. Het Cuypers genootschap heeft echter al meerdere malen in verschillende gemeenten met positief gevolg bezwaren ingediend tegen de voorgenomen sloop van panden en is daarom tegen deze niet ontvankelijk verklaring in beroep gegaan. Wordt dus vervolgd!

Voorbeeld van een Gemeentelijk monument Von Bönninghausenlaan 1 Villa “In de bocht” Architect: L. Tol sr. Foto: Carla Bijnsdorp, 14-10-1977