STEENGRACHTKANAAL WORDT ECO

NIEUWSBLAD Jaargang 2 nummer 2, april 2003

Nieuwsflitsen

Als het goed is, is de Stichting Duinbehoud begin maart begonnen met de aanleg van een ecologische verbinding tussen landgoed Keukenhof en de Waterleidingduinen. Ecologie is zoals u weet de leer van de betrekkingen tussen organismen en de omgeving waarin zij leven. De verbinding komt langs het Steengrachtkanaal, dat enkele honderden meters ten zuiden van het Lissese station en van Halfweg in noordwestelijke richting loopt, onder de provinciale weg doorgaat en eindigt bij Duinschoten. Over een afstand van 150 meter wordt de beschoeiing verwijderd en vervangen door een schuin aflopende oever. Men hoopt dat hierdoor kleine zoogdieren, zoals libellen, amfibieën en zangvogels naar het gebied terugkeren. (De Weekendkrant)