Stichting tot instandhouding van het Dorpsbeeld “Oud Lisse” ontbonden

Nieuwsflits

Nieuwsblad 23 nummer 1 2024
Deze stichting werd destijds opgericht om middelen te hebben bij dreigende teloorgang van historische panden. Dankzij de inspanningen van de stichting kon het markante station van Lisse gerestaureerd worden. Zo werd het behouden voor de toekomst en is nu een rijksmonument om trots op te zijn. Omdat de stichting na de verkoop van het station een slapend bestaan leidde was het beter de stichting op te heffen. Door de resterende gelden over te maken naar Vereniging Oud Lisse, onder de restrictie dat de gelden alleen gebruikt mogen worden voor de doelen waarvoor indertijd de Stichting Oud Lisse werd opgericht, is het initiatief van destijds gewaarborgd.