Trekvaartbelevingsroute

Het project Trekvaartbeleving  heeft 7 verschillende wegwijzers langs de trekvaart opgeleverd met veel info daar op.

Nieuwsflits

Nieuwsblad Jaargang 20 nummer 3, 2021

Langs de Trekvaart Haarlem–Leiden zijn in augustus jl. zeven verschillende wegwijzers geplaatst. Op
informatieborden wordt de geschiedenis van de trekvaart en de trekschuit verteld. Eén ervan staat langs de Leidsevaart in Lisse bij Halfweg. Hier stond het commissarishuis Halfweg en vlakbij staat de stenen paal, die de helft van het traject markeert. Ook de herberg Halfweg ofwel café Spoorzicht en station Lisse bij de Delfweg krijgen aandacht. De informatiepanelen zijn bedoeld om de Leidsevaart en Haarlemmertrekvaart bekend te maken bij
een breder publiek. Op twee locaties, waaronder in Halfweg Lisse, kunt u bovendien een quiz spelen of een puzzel maken en luisteren naar verhalen over de trekvaart. Eind 2021 komen er langs de recreatieve route nog twee extra aanlegsteigers. De zeven wegwijzers staan allen op Zuid-Hollands grondgebied. Het is de bedoeling dat ook in Haarlem en Heemstede informatiepanelen komen. Het project Trekvaartbelevingsroute is gefinancierd door de Provincie ZuidHolland, Holland Rijnland en het gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek (gemeenten Katwijk,
Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen). Teksten en afbeeldingen voor de borden zijn samengesteld door Marca Bultink. Ontwerp en uitvoering zijn van Buro Kloeg.

Trekvaartbelevingsroute