Twee nieuwe straatnamen in Lisse

Nieuwsflits

Nieuwsblad 23 nummer 2  2024

Dus moest de straatnamencommissie weer bijlkaar komen om met wat goeds voor de dag te komen. Dat is uiteindelijk gelukt! Straks kunnen we wonen op “Welgelegen”! Deze straatnaam is ooit de naam geweest van de boerderij aan de Heereweg die voor een groot deel is afgebroken om plaats te maken voor wat nu het politiebureau is. Er staat nu nog een deel van de boerderij. Het land er achter richting ter Specke wordt bebouwd. Het deel halverwege tot naast de fietstunnel gaat “Bosch en Veld” heten, naar het huis op Achterweg 29. De door de straatnamencommissie voorgedragen namen zijn op 7 mei 2024 door het college van B&W goed gekeurd en daarmee een feit. Op het plan is “Welgelegen” met rood aangegeven. “Bosch en Veld” is in blauw aangegeven. Beide straten zijn bereikbaar via de Vuursteeglaan. Het plan is goed voor 82 woningen. Zowel sociale huurwoningen als wel koopwoningen.