Twee PKN kerken gaan dicht

De gebouwen van de Gereformeerde kerk en de Pauluskerk gaan op den duur dicht. Alleen de grote kerk blijft over na een interne verbouwing na fusie van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente.

Jaargang 20 nummer 4, 2021

Nieuwsflits

De Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk met drie kerkgebouwen hebben vergevorderde plannen om twee
kerken te sluiten en de monumentale Grote Kerk op het Vierkant ingrijpend te verbouwen. De locaties van de Pauluskerk in de Poelpolder en de Klisterkerk aan de Heereweg zijn bestemd voor woningbouw. De leden van deze PKN kerken werden 2 december via kerkomroep.nl geïnformeerd over de plannen en de raadscommissie werd in de week daarop al geïnformeerd over herontwikkeling van de Pauluskerk. De bouw- en renovatieplannen zijn het sluitstuk van de langlopende eenwording. Deze kerken kampen allemaal met teruglopend kerkbezoek en met teruglopende financiële inkomsten. Met min of meer gelijkgezinde kerken één gebouw betrekken biedt perspectief voor de toekomst. De fusie is nog niet officieel, maar voor het voorstel om de Pauluskerk en de Klisterkerk te sluiten en de Grote Kerk als toekomstig kerkgebouw aan te wijzen is een jaar geleden positief advies uitgebracht door de kerkenraden van de kerken. De Klisterkerk wordt ’s zondags al niet meer gebruikt. Twee kerken worden t.z.t. onder voorwaarden afgestoten zo werd toen besloten. In het plan zoals nu gepresenteerd maakt de Pauluskerk plaats voor een appartementencomplex met vier tot zes bouwlagen. De Klisterkerk wordt niet gesloopt maar er komen appartementen, met daarnaast vier eengezinswoningen op het huidige parkeerterrein. Ontwerpbureau Veldhoven en Partners heeft voor de Grote Kerk een nieuw multifunctioneel interieur getekend waarbij de kerkbanken plaats maken voor stoelen waardoor de kerk ook gebruikt kan worden voor exposities en concerten. De in 1924 gebouwde zijbeuk wordt d.m.v. een glaswand gescheiden van de oorspronkelijke kerkzaal. De grote preekstoel, nu nog centraal in de kerk, is helaas niet terug te vinden op de bouwtekeningen, maar is volgens de werkgroep gebouwen ook niet monumentaal. Vanwege het feit dat de Grote Kerk een rijksmonument is, wordt er niet aan de kerk gebouwd of gesloopt maar wordt er een zwevende verdieping gemaakt die dienst gaat doen als vergaderruimte en onderkomen voor de kindernevendiensten op zondag.