Uitgave “Wandel- en Fietsroutes langs monumentale en bijzondere bomen in Lisse”.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 13 nummer 1, januari 2014

Na de succesvolle uitgave van het boek ” Kroniek van de Lisser timmerman en molenmaker Cornelis van der Zaal (1769-1839)”, staan we nu als Vereniging Oud Lisse weer op het punt om een ander boek uit te geven. Onze historische Vereniging Oud Lisse heeft als doelstelling het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Lisse en omgeving. Dit betreft niet alleen monumenten en beeldbepalende panden maar ook monumentale bomen en het voor onze streek zo karakteristieke landschap. Daarom zijn we als vereniging erg begaan met de monumentale bomen en het cultureel/maatschappelijk belang van groen in de verstedelijkte omgeving. Er is geen zekerheid dat monumentale bomen blijven staan bij bijvoorbeeld nieuwbouw of wegenaanleg. De vereniging wil begrip kweken bij de inwoners van de gemeente Lisse en bij de gemeenteraad voor deze monumentale bomen, in het bijzonder bij nieuwe planvorming. Daarnaast is het uitdragen van kennis over het groen in cultuur historisch opzicht van belang voor de streekgeschiedenis en heeft het een toeristisch aspect.

Dit wil onze vereniging realiseren door een boek in kleur aan te bieden met 2 fietsroutes en l wandelroute. De titel van het boek is: “Wandel- en Fietsroutes langs monumentale en bijzondere bomen in Lisse”. Wij zijn als Ver.Oud Lisse al in 2011 gestart met de voorbereiding van dit project, waaraan 3 zeer actieve vrijwilligers hebben meegewerkt: Nico Groen, Henk van der Kaaden en Liesbeth Brouwer. De voorbereidingen, onderzoek, teksten schrijven en foto’s zijn nu afgerond en het concept boek ligt klaar. In het boek worden routekaartjes opgenomen. Er worden echter ook losse flyers met routekaarten en korte uitleg aan de achterkant gemaakt, zodat ook zonder het boek de routes kunnen worden gelopen/gefietst. In het boek worden drie wandel-, fietsroutes beschreven. Alle routes beginnen in het centrum van Lisse en geven in vogelvlucht weer welk groen men onderweg tegen komt en wat de cultuurhistorische betekenis van bijvoorbeeld deze bomen is. Dit kunnen mooie bomen in particuliere tuinen zijn of bomen die de gemeente heeft geplant en onderhoudt. De 3 routes gaan langs alle monumentale bomen van Lisse, plus nog een groot aantal bomen van 80 tot 100 jaar. Daarnaast zijn er nog andere speciale bomen, zoals herdenkingsbomen en bomen van bijzondere soorten of met andere unieke waarde, opgenomen. Het boek, helemaal in kleur, bevat 128 pagina’s met 280 foto’s. Door het creëren van l wandelroute door het centrum van Lisse en 2 aantrekkelijke fietsroutes, waarvan l over de grens met Hillegom en l over de grens met Sassenheim en Voorhout gaat, worden inwoners van Lisse en omstreken en toeristen aangespoord om te gaan fietsen of wandelen. Tijdens het fietsen of wandelen wordt men geattendeerd op bomen, natuur en landschap. Dit boek heeft naast toeristische waarde, ook grote educatieve waarde voor scholen. De wandelroute is ca 4 km en de fietsroutes zijn ca 12 km lang.

Voor de kosten van het drukken van 500 boeken en 3×500 flyers met losse routekaarten hebben we bij verschillende fondsen en ook bij de Gemeente Lisse subsidies aangevraagd, die deels gehonoreerd zijn. De Gemeente Lisse heeft ons nu  €4500 subsidie gegeven!. Ook hebben we van het Meerlandenfonds een donatie gekregen van €500 naast een donatie van €250 van de KNNV. De bedoeling is om het boek en de flyers eind februari/begin maart 2014 samen met het Bomenbeleidsplan van de Gemeente Lisse te presenteren. Het boek zal voor een prijs van € 9,5/ex worden aangeboden aan leden van onze Ver. Oud Lisse en van de KNNV en voor een prijs van €l 2,5/ex aan niet leden (b.v. in de boekhandel).

Uitreiking subsidies
Meerlandenfonds voor Lisse.
Vlnr. Nico Groen, Wim Bosch,
Liesbeth Brouwer, Ver. Oud Lisse,
vertegenwoordiger FC Lisse, Theo
Roersma, gent. Lisse, Ger de Jong,
directeur Meerlanden