Uitspraak sloop Hofje van Six

De rechter heeft bepaald dat het Hofje van Six niet meer monumentaal is, vanwege de nieuwbouw van sigarenmagazijn Juliaantje, Kanaalstraat 44.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 10 nummer 1, januari 2011

Sloop van het Hofje van Six betekent een ernstige aantasting van de identiteit van Lisse!

Kanaalstraat 44 (links) naast Kanaalstraat 34 (rechts) met daartussenin de poort naar het Hofje van Six (Foto: HS)

Vereniging Oud Lisse is zeer teleurgesteld over de uitspraak van de rechter van 13 oktober 2010 dat het hofje niet meer monumentwaardig is en gesloopt mag worden. Gezien deze voor de diaconie van de Hervormde kerk positieve uitspraak tegen de door de gemeente Lisse afgewezen sloopvergunning, zal dit voor Lisse zo karakteristieke “Hofje van Six” (genoemd naar de in 1741 door Jonkheer Pieter Six aan de diaconie geschonken fundatie voor de armen) nu binnen afzienbare tijd helaas worden gesloopt. De panden van het “Hofje van Six”, inclusief het oorspronkelijk bij het hofje behorende sigarenmagazijn Juliaantje (Kanaalstraat 44), waren al in 2001 aangewezen als gemeentelijk monument. Tegen dit besluit heeft de diaconie zich toen niet verweerd en ook geen beroep ingediend. Wel heeft de eigenaar van Kanaalstraat 44 zich verweerd waarop de rechtbank in 2003 uitsprak dat de monumenten aanwijzingsprocedure door de gemeente niet correct was uitgevoerd. Helaas is de gemeente niet met een nieuwe aanwijzingsprocedure gestart maar heeft het pand op 19 december 2003 van de monumentenlijst gehaald!

Echter de rechter had niet gezegd dat het pand niet monumentwaardig was, maar constateerde alleen dat de aanwijzingsprocedure niet correct was verlopen. Deze cruciale fout, door het toenmalige college gemaakt, heeft het dorpsaanzicht veel schade berokkend en blijkt nu onherstelbaar te zijn!

Tegen de in 2006 aangevraagde sloopvergunning van “Juliaantje” heeft de Ver. Oud Lisse zich hevig verzet door het indienen van een verzoek om aanwijzing tot gemeentelijk monument en het indienen van een voorlopige voorziening tegen de sloop van Kanaalstraat 44. Echter gezien de dreigende financiële claims van de projectontwikkelaar Meijer ging het college en ook de raad in 2006 toch akkoord met de sloop van Kanaalstraat 44.

Toen het sigarenmagazijn “Juliaantje” uiteindelijk gesloopt werd, diende de diaconie in 2006 ook een sloopvergunning in voor het hofje, omdat door de sloop van Kanaalstraat 44 de monumentwaardigheid van het hofje ernstig was aangetast. Dit verzoek werd toen door het college afgewezen maar de diaconie procedeerde door om hun moverende redenen. Uiteindelijk blijkt de rechter het nu toch met de diaconie eens te zijn, dat door het slopen van sigarenmagazijn “Juliaantje” en de nieuwbouw op deze plek (Kanaalstraat 44) de monumentwaardigheid van het hofje zo ernstig is aangetast, dat het hofje nu niet meer monumentwaardig is. De rechter gaf ook duidelijk aan dat de gemeente zelf hieraan mede schuldig was omdat ze de aanwijzingsprocedure tot gemeentelijk monument in 2006 van Kanaalstraat 44 heeft gestaakt en sloop en nieuwbouw daar heeft toegestaan.

Conclusie: Een onverkwikkelijke procedure waarin door de Gemeente Lisse ernstige fouten zijn gemaakt! Door de dreigende sloop van het Hofje van Six zal de identiteit en de historische aanblik van ons dorp onherstelbaar worden aangetast!