Uitspraak sloop openbare lagere school en Raadhuisplein

De rechtbank heeft het verzoek van het Cuypersgenootschap tegen het niet aanwijzen als gemeentelijk monument  van de Openbare Lagere School op 1 mei 2011 afgewezen.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 10 nummer 3, juli 2011

Helaas heeft de rechtbank op 11 mei 2011 het beroep van het landelijk Cuypersgenootschap van architecten (ondersteund door de Ver. Oud Lisse), tegen het niet aanwijzen van de oude Openbare Lagere School (OLS) als gemeentelijk monument afgewezen.(zie ook de Nieuwsflits in ons Nieuwsblad april 2011). Dit voor Lisse zeer markante schoolgebouw uit 1885 werd door de Stichting Dorp Stad en Land (DSL) in haar Monumenteninventarisatie project in 2005 als monumentwaardig aangemerkt. Iets waar de Monumentencommissie van Lisse mee instemde. De gemeente vindt echter dat het gemeentelijk belang bij de herontwikkeling van het Raadhuisplein de sloop van de OLS rechtvaardigde en wil daarom niet de OLS als Gemeentelijk monument
aanwijzen. De rechtbank stemde helaas met deze gemeentelijke afweging in, waardoor indirect toestemming is verleend voor de reeds in juli 2010 verleende sloopvergunning.
Tijdens de inspraakavond op 28 januari 2011 werd door de voorzitter van Ver. Oud Lisse ook commentaar geleverd op de zeer moderne vormgeving van het getoonde nieuwe Raadhuispleinplan (in tegenstelling tot de fraaie klassieke vormgeving in het vorige plan van Hans van Egmond). Zo’n moderne uitstraling vindt Ver. Oud Lisse niet passend in ons oude centrumgebied met 2 monumentale kerken er pal naast! Iets waar andere raadsleden later in de raadscommissies ook opmerkingen over maakten. Omdat de vrijkomende ruimte kansen biedt om er de Digros te huisvesten, gaf weth. Brekelmans aan dat hier bij voorkeur een gebouw in de stijl van het oude Hotel De Witte Zwaan zou worden gebouwd. Dat zou een kwaliteitsimpuls aan het Vierkant geven aan het Vierkant geven, met een knipoog naar het naar het verleden. Ook heeft het College in de kadernota 2012 aangegeven om een tweede laag voor openbare parkeerplaatsen onder de grond kunnen aanbrengen. Over de kosten (ca.4-5 miljoen euro) zal de gemeenteraad zich nog moeten buigen. Hoe het plan er definitief uit gaat zien wachten we dus af. De bedoeling is dat het bestemmingsplanprocedure nog dit jaar zal starten, zodat het plan in 2012 definitief kan worden goedgekeurd en de bouw in 2013 kan beginnen en twee jaar later afgerond kan zijn.