Vaandel “De Hanze”

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 10 nummer 2, april 2011

De Vereniging Oud Lisse heeft een nieuw pronkstuk aan de verzameling toegevoegd. Voorzitter Wim Bosch nam in Voorhout uit handen van Broeder Dalmatius van Heel een vaandel in ontvangst dat bijna honderd jaar oud moet zijn. Het vaandel behoorde toe aan de R.K. Kruideniersvereniging van St. Jozef afdeling Lisse, ‘De Hanze’ die in maart 1912 werd opgericht. Broeder Dalmatius (91), van de Broedercongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, vertelde bij de overhandiging dat het vaandel een jaar of vijftien geleden bij de congregatie (die een heel uitgebreid museum heeft) werd gebracht. De congregatie loopt overigens op de laatste benen. De gemiddelde leeftijd van de nog aangesloten 26 broeders is 87,5 jaar en er is geen nieuwe aanwas meer die zich voor projecten op het gebied van onderwijs en opvoeding kan inzetten.

Eigenlijk wist ik niet goed wat ik ermee aan moest en hebben we het in goede staat gebracht en opgeslagen bij de spullen waarmee we geen binding hebben, maar die wel historisch zijn” vertelde Broeder Dalmatius. Met tussenkomst van Emiel van der Hoeven van de Historische Kring Voorhout werd contact gelegd met de Vereniging Oud Lisse. Voorzitter Wim Bosch liet blijken zeer verguld te zijn met het cadeau, dat een goede plaats zal krijgen in het gebouw De Vergulde Zwaan aan de eerste Havendwarsstraat. “Een prachtige aanwinst die op een bijzondere manier tot ons is gekomen en waaruit blijkt datje als historische verenigingen het nodige voor elkaar kunt betekenen.” Het vaandel is al die tijd opgeslagen geweest in het depot van de congregatie, dat is gevestigd in het woonzorgcentrum in Voorhout op de plaats waar ooit de Bisschoppelijke Nijverheids School (BNS) stond. Het vaandel blijkt toch wel wat van de tand des tijds geleden te hebben. Om de staat van het vaandel weer op peil te krijgen mag de vereniging een beroep doen op de hulp van mevrouw Swinkels, Mevrouw Swinkels is een deskundige op het gebied van textielconservering

Het vaandel

Broeder Dalmatius en Wim Bosch