Van bondsgebouw en horeca naar Commissionair

Nieuwsflits

Nieuwsblad 23 nummer 1 2024

In 1914 werd in de Schoolstraat een bondsgebouw opgericht voor de katholieke arbeiders. Het gebouw had een markante gevel met in de balustrade ingemetseld twee gevelstenen: ANNO en 1914. Het gebouw kreeg later een horecafunctie. Generaties Lissers kennen het als De Gewoonste Zaak. Maar na ruim 100 jaar kwam er een eind aan het gebouw. Plannen voor een appartementencomplex werden gesmeed en worden nu gerealiseerd. In De Gewoonste Zaak werd in december een start-bouwevenement gehouden voor toekomstige bewoners. De naam De Commissionair. werd in 2021 door de uitbaters van De Gewoonste zaak voor het appartementencomplex gekozen. Een commissionair is in de Bollenstreek geen onbekend beroep. In die functie ben je gemachtigd namens anderen, die anoniem zijn, overeenkomsten te sluiten. Inmiddels zijn De Gewoonste Zaak en de naastliggende woningen afgebroken. De gevelstenen mocht Chris Balkenende in ontvangst nemen voor de VOL. Hierna rest nog een archeologisch onderzoek. Daartoe worden sleuven gegraven waarin onderzoek wordt gedaan door archeologen van IDDS uit Noordwijk. Die maken een rapportage en wanneer geen aanvullend onderzoek nodig is wordt de bouwplaats vrijgegeven. Vervolgens volgt een traject om de bouwplaats bouwrijp te maken. Daarna volgt, de verwachting is medio april, het moment dat de eerste paal de grond ingaat. Niet geslagen maar geschroefd, want de palen gaan trillingsvrij en geluidsarm de grond in.