Veel belangstelling op VOL avond over HOBAHO

Joop Zwetsloot en Piet Goemans vertelden op een lezing van de VOL over de geschiedenis van de HOBAHO, die in 1921 begon.

Nieuwsflits

Nieuwsblad Jaargang 15 nummer 3, juli 2016

Het initiatief van de c\Cultuur Historische Vereniging “Oud Lisse” om een avond te organiseren met een inleiding over de 95-jarige Hobaho,
is een eclatant succes geworden. Ongeveer 200 belangstellenden waren in de grote aula van het Fioretticollege aanwezig om te horen wat oude Hobaho-directeur Joop Zwetsloot en oud hyacinten vertegenwoordiger Piet Goemans over die geschiedenis te vertellen hadden. Een verhaal met alleen maar de hoogtepunten overigens omdat de Hobaho geschiedenis veel omvattend is.
Om beurten vertelden beide sprekers over die geschiedenis die begon toen de heren Lau Homan, Hein Bader en Daan Hogewoning besloten de krachten te bundelen en het veilen van bloembollen ter hand te nemen. In eerste instantie op 20 juli 1921 in De Witte Zwaan, maar die bleek al spoedig te klein, waarop werd uitgekeken naar andere mogelijkheden. Die werden gevonden aan de Haven waar in 1922 een Duitse Hangar werd neergezet die al in 1928 moest uitgebreid vanwege de grote bollenaanvoer. Daarna volgde na de oorlog uitbreiding via hal 2 en daarna hal 3 en 4, ook wel bekend als de Glazen Hallen. De inleiders lieten tevens het licht schijnen op het feit dat Hobaho het (grote) dorpshuis van Lisse was waar vele evenementen plaatsvonden. Zoals de jaarlijkse Mechanisatie tentoonstelling, de opbouw van het Bloemencorso en het Corso Festival in samenwerking met de Lions Club, bezoeken van het Koninghuis waaronder toenmalig Koningin Beatrix; bevrijdingsfeesten; de vermaarde detaillisten tentoonstelling Holland’s Glorie; de Elfestafeesten; Huisbroeiwedstrijden; banen- en rommelmarkten; oldtimer shows; paarden concoursen; kleinveetentoonstellingen; carnavals feesten; in de winter de wekelijkse markt en onder andere ook activiteiten van de Harddraverijvereniging en nog heel veel meer waarvan de aanwezigen op de bewuste avond het nodige
aanvulden.

Fotocollage op omslag:
De belangstellenden luisteren met aandacht naar de verhalen over de Hobaho.
Oude foto’s vlnr: – Pluimvee en Konijnenfok Vereniging, Lisse & Omstreken. De foto is gemaakt in november 1977 in de Hobaho. Links de toenmalige secretaris Ko Nederpelt. Rechts de voorzitter Jan van Leeuwen. Midden Graaf J.C.E. van Lynden die de tentoonstelling net geopend heeft. (met dank aan Aad vd Geest voor de aanvulling)
– Surplus regeling
– Bakkerij Vermeer op de huishoudbeurs in de Hobaho