In overleg met burgemeester Spruit is een onderzoek gestart naar het wel en wee van de familie Six in Lisse.

Nieuwsflitsen

Nieuwsblad Jaargang 16 nummer 4 Herfst 2017

De Vereniging Oud Lisse is op 30 augustus het onderzoek gestart naar ‘Sporen van Six’. De familie Six is een familie van rijke kooplieden en regenten uit Amsterdam. Geert Mak heeft een boek geschreven over de geschiedenis van een tak van deze familie met sterke banden met Hillegom.Echter de familie had ook banden vmet Lisse. Daarover is minder bekend terwijl deze familie toch duidelijke sporen in Lisse heeft achtergelaten. In overleg met Burgemeester Spruit van Lisse is daarom een onderzoek gestart. De eerste resultaten worden vind dit jaar verwacht. De lezing van Geert Mak in Lisse (4 november 2016) over ‘De levens van Jan Six’ heeft bij de Gemeente Lisse interesse gewekt over eventuele sporen die de familie Six in Lisse heeft achtergelaten. De burgemeester heeft contact met de Vereniging Oud Lisse (VOL) gelegd om te bezien hoe gezamenlijk zichtbaarheid gegeven kan worden aan het verleden. Daarop is een initiatief genomen door VOL en is een project opgezet met de titel Sporen van Six’.

De familie Six is een van oorsprong Frans-Vlaamse familie waarvan een nakomeling zich omstreeks 1585 in Amsterdam vestigde. De Sixen behoorden tot de vele groepen emigranten die een groot aandeel hadden in Hollands Gouden Eeuw. Zij waren actief in de laken- en zijdeververij. In de 17de eeuw ging de familie tot de belangrijkste regentenfamilies van Amsterdam behoren. Inade 17de en 18de eeuw bezat de familie gronden en buitenplaatsen in Lisse. Denk aan de buitenplaats Knappenhof/Grotenhof aan de Achterweg, maar ook de buitenplaats Uytermeer. Verder waren er leden uit het geslacht Six die enige tijd het huys Ter Specke en ’t Huys Dever huurden. Daarnaast lag in Noordwijkerhout, aan de grens met Lisse, de buitenplaats Sixenburg. Uit nalatenschappen van de Sixen is ook het Hofje van Six aan de Kanaalstraat voortgekomen. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van archieven in o.a. Lisse, Amsterdam en Leiden. De huidige familie Six stelt het familie-archief open voor onderzoek door VOL. De eerste resultaten van het onderzoek worden eind van dit jaar gepubliceerd. Eind 2018 wordt het onderzoek afgerond. Wellicht dat de resultaten in 2019 kunnen leiden tot een tentoonstelling die in samenwerking met De Zwarte Tulp wordt opgezet.

Portret van een man, mogelijk Pieter Six I. Schilderij van Rembrandt uit omstreeks 1650 (coll. Faringdon, Buscot Park).