Verzoek tot aanwijzing van Gemeentelijk monument van de oude Openbare Lagere School (OLS)

Het Cuypersgenootschap heeft bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van de OLS tot gemeentelijk monument. De VOL ondersteunt dit.

Nieuwsflits

Jaargang 10 nummer 2, april 2011

De Vereniging Oud Lisse heeft het (eerder door de Gemeente Lisse afgewezen verzoek) tot aanwijzing van de OLS tot gemeentelijk monument op 14 februari 2011 bij de rechtbank ondersteund. Het landelijk Cuypersgenootschap van restauratie architecten, dat eerder door de Gemeente Lisse niet als belanghebbende werd erkend, heeft het verzoek tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van deze markante oudste school van Lisse, daterend uit 1885, ingediend om de om economische redenen beoogde sloop van deze school te voorkomen.

Bij de rechtbank werd aangevoerd dat de Gemeente Lisse niet nader gemotiveerd heeft waarom van het duidelijke advies van de Monumentencommissie van januari 2008 en het Monumentenbeleidadvies van Dorp Stad en Land (DSL) van november 2007, om de school tot monument aan te wijzen, is afgeweken.

Ook werd aangegeven dat de planning van het Raadhuispleinplan nog lang niet concreet is en dat eerder juist door het College was aangegeven dat het behoud van de school meegenomen zou worden bij de Raadhuisplanontwikkeling door de projectontwikkelaar. Uitspraak volgt.