Voorgenomen bezuiniging op monumentenzorg in Lisse

De VOL is tegen het voornemen om de bijdragen aan eigenaren van monumenten te schrappen. Daarmee is  de monumentenzorg vrijwel verdwenen.

Nieuwsflits

Nieuwsblad Jaargang 14 nummer 3, juli 2015

De Ver.Oud Lisse heeft zich jarenlang ingezet voor het behoud van en de aanwijzing van monumentale panden om Lisse aantrekkelijk te maken, ook voor toeristen. Ook het Rijk erkent de waarde van cultuurhistorie. In de nieuwe MoMo wet (Modernisering Monumentenwet) die sinds 2012 van kracht is, is het opnemen van cultuurhistorie (naast archeologie) in bestemmingsplannen verplicht. De impact van bouwplannen op de cultuurhistorie en monumenten in de omgeving moet deskundig beoordeeld worden. Vandaar dat nu gesproken wordt over omgevingsvergunning i.p.v.. bouwvergunning! De professionele monumentencommissie speelt hierin een deskundige rol. Vandaar dat we het een doodzonde vonden om deze commissie nu af te schaffen. Bescherming tegen onrealistische bouwplannen in Lisse is broodnodig, anders verdwijnt het zo karakteristieke en hierdoor zo aantrekkelijke Lisse na verloop van tijd! De Ver.Oud Lisse heeft daarom op basis van deze argumenten op 14 april 2015 een brief gestuurd naar de gemeenteraad en het College en op 16 april 2015 heeft de vorige voorzitter Wim Bosch samen met een lid van de Monumentencommissie ingesproken in de Cie Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur . Gelukkig had dit als positief gevolg dat in de raadsvergadering van april 2015 besloten werd om de monumentencommissie niet op te heffen, hoewel de bijdragen en budget voor het onderhoud van monumenten wel geschrapt werden.