Weg met verloedering door loze kassen

NIEUWSBLAD Jaargang 3 nummer 1, januari 2004

Nieuwsflitsen

Vanaf september 2003 is voor de provincie Zuid-Holland de nieuwe rege­ling ‘Ruimte voor ruimte’ van kracht. Die regeling moet bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied, onder meer de Duin- en Bollenstreek en het Groene Hart. ‘Een prachtig instrument,’ zegt gedeputeerde Ruimtelijke Ordening Asje van Dijk (CDA) ‘om de ver­loedering in het landelijk gebied terug te dringen. Weg met de loze kassen en oude schuren. Het nieuwe ontwerp ziet Asje van Dijk, woonachtig in Sassenheim, een streekgenote dus, als een effectief instrument om de ver-rommeling van de streek aan te pakken. De regeling gaat uit van sloop van voormalige agrarische of niet-agrarische bedrijfsgebouwen die niet in het landschap passen. Hiermee wordt voorkomen dat het landelijk gebied ver­loedert door voormalige bedrijfsgebouwen die in verval zijn geraakt en het landschap ontsieren. Gaan nu ook historische bollenschuren verloren? ‘Nee,’ zegt Asje van Dijk, ‘bij beeldbepalende, cultuurhistorisch waardevolle gebouwen kan de regeling niet worden toegepast. Wij zien daar in de toet­sing door de provincie op toe.’ (Weekendkrant)